613 – نامه شماره 303 مورخ 16 / 02 / 99 شهردار محترم، اين شهرداري در نظر دارد با اعتباري بالغ بر 880 / 291 / 426 / 27 ريال امر رفت و روب و حفظ و نگهداري فضاي سبز شهر در سال 1400-1399 را از طريق مناقصه عمومي و به صورت حجمي به پيمانكاران واجد شرايط داراي صلاحيت واگذار نمايد .لطفا ضمن بررسي مجوز مربوطه از محل اعتبارات ماموريت -خدمت ،پروژه محيط زيست و خدمات شهري صادر و نتيجه را امر به ابلاغ فرماييد ضمنا مابه التفاوت اعتبار لازم در اصلاح و يا متمم بودجه پادار خواهد شد .پس از بررسی دقیق و کارشناسی و تصویب در کمیسیون برنامه،بودجه و عمران شهری در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

614 – نامه شماره 266 مورخ 16 / 02 / 99 شهردار محترم، پيرو نامه شماره الف / 38 / 3882 مورخ 10 / 4 / 1398 در خصوص واگذاري يك قطعه زمين به شماره 19 از بلوك يك اراضي بنياد شهيد به مساحت 150 مترمربع به عنوان معوض 34 / 654 متر مربع از اراضي تملك شده خيابان شهيد قدوسي ، به شوراي كشاورزي شهر شريفيه ، به استحضار مي رساند با توجه به عدم پيگيري شوراي كشاورزي جهت تملك قطعه مذكور ، قطعه مورد نظر بصورت سهوي به عنوان معوض تملك اراضي بلوار شهيد بهشتي واگذار شده است . لذا در حال حاضر قطعه شماره 24 از بلوك 4 با مساحت 157 مترمربع (كوچكترين قطعه در اختيار و متناسب با ارزش قطعه قبلي به جهت موقعيت قرارگيري ) را جهت واگذاري به شوراي كشاورزي در نظر گرفته است . خواهشمند است موضوع در جلسه آن شوراي محترم مطرح و مراتب را به اين شهرداري اعلام فرماييد . ضمنا مدارك به پيوست به حضور ارسال مي گردد.در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

615 – مقرر گردید مبلغ 000 / 000 / 70 ریال از بودجه شورا توسط شهرداری به شماره حساب 0102255293002 بنام شورای اسلامی شهر شریفیه واریز گردد.در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

616 – نامه شماره 284 مورخ 15 / 02 / 99 شهردار محترم، اين شهرداري در نظر دارد با توجه به درخواست شماره 51 مورخ 10 / 02 / 99 مجموعه فرهنگي هنري ثارالله شهر شريفيه و همچنين در راستاي حمايت از فعاليت هاي فرهنگي ، نسبت به واگذاري و بهره برداري يك باب اتاق ساختمان قديم شهرداري به اين مجموعه كه فاقد مكان مناسب جهت فعاليت هاي خويش مي باشند، براي مدت يك سال اقدام نمايد. يادآوري مي نمايد كه مجموعه فرهنگي هنري ثارالله ،گروهي از جوانان فعال فرهنگي شهر هستند كه سابقه فعاليتهاي آنان در سطح استان و كشور بسيار درخشان بوده و حمايت از ايشان مي تواند در بالندگي فرهنگي و اجتماعي شهر موثر باشد .خواهشمند است ضمن بررسي مجوز مربوطه صادر و نتيجه را امر به ابلاغ فرماييد.در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

*مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.