619– نامه شماره 534 مورخ 11 / 03 / 99 شهردار محترم،اين شهرداري در سال 1398 طي نامه شماره 1198 مورخ 09 / 02 / 1398 درخواست فروش خودروهاي فرسوده و خريد خودروهاي نو را به آن شوراي محترم ارسال كرده بود و موضوع طي مجوز شماره 295 / الف / 5 مورخ 09 / 03 / 1398 در جلسه شماره 150 مورد تصويب قرار گرفت. (پيوست شماره يك)
اين شهرداري در تاريخ 22 / 03 / 1398 اقدام به عقد قرارداد با شركت ايران خودرو جهت خريد يك دستگاه پژو پارس نمود كه متاسفانه بعد از چندين مرحله تغيير نوع خودرو و مشكلات قضايي پيش آمده براي شركت ايران خودرو موضوع خريد بعد از 6 ماه به ثمر نرسيد و شركت ايران خودرو مجبور به لغو قرارداد و برگشت مبلغ واريزي به حساب شهرداري گرديد. ( پيوست شماره دو)
عليهذا با توجه به اينكه شهرداري تنها يك دستگاه خودرو سوراري در اختيار دارد كه آنهم بيش از 7 سال كاركرد دارد و با توجه به مشكلات بازار خودرو و نياز مجموعه به خريد خودرو، در نظر دارد نسبت به خريد يك دستگاه خودروي پژو پارس LX (جهت انجام امور شهرداري) و يك دستگاه خودروي پژو پارس (جهت انجام امور شوراي شهر) با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 500 / 3 ريال از محل اعتبارات ايمني و مديريت بحران طرح تجهيز ماشين الات پروژه خريد خودرو از طريق ماده 19 (سازمان همياري شهرداري هاي استان قزوين) اقدام نمايد.
لازم به ذكر است اعتبارپيش بيني شده در بودجه مصوب 1399 جهت خريد خودرو مبلغ 000 / 000 / 700 / 1 ريال بوده كه مابقي اعتبار به مبلغ 000 / 000 / 800 / 1 ريال در اصلاح و يا متمم بودجه پادار خواهد شد .خواهشمند است ضمن بررسي موضوع ، نتيجه را جهت اجرا امر به ابلاغ فرمائيد.در جلسه مطرح و با اکثریت آراء مورد تصویب قرار گرفت.

*مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.