جلسه 213 – 1 مرداد 99 – مصوبه 638

جلسه 213 – 1 مرداد 99 – مصوبه 638

638 – مقرر گردید تا 20 مرداد اداره آب منطقه ای شهرستان البرز نسبت به بازنگری طرح حریم و بستر و احداث دیواره رودخانه شرقی اقدام نماید.

*مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

نظر دهید !!!

نظر شما برای “جلسه 213 – 1 مرداد 99 – مصوبه 638”

قالب وردپرس