638 – مقرر گردید تا 20 مرداد اداره آب منطقه ای شهرستان البرز نسبت به بازنگری طرح حریم و بستر و احداث دیواره رودخانه شرقی اقدام نماید.

*مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.