640 – مقرر گردید نامه شماره 3939 / 11 مورخ 05 / 09 / 99 فرماندار محترم شهرستان و رئیس هیات تطبیق شهرستان البرز در خصوص مصوبه بند 637 جلسه 212 مورخ 24 / 04 / 99 اعضای شورا به دلایل ذیل مصمم به مصوبه شورا می باشند :
الف)به دلیل اینکه هنوز سند تفکیکی قطعی بنام شهرداری شریفیه منتقل نشده است (از طرف تعاونی کارکنان شهرداری بیدستان)
ب)نامه شماره 26 مورخ 29 / 04 / 99 مدیرعامل شرکت تعاونی مسکن کارکنان شهرداری بیدستان در خصوص آماده سازی قدرالسهم و انتقال سند به پیوست می باشد.
ج)رعایت صرفه و صلاح شهرداری با جایگزین کردن قطعات در ضلع جنوبی جاده امکان پذیر می باشد و شکایت نمودن مالکین و متصرفین محلی از فروشنده سهم مشاعی کشاورزان و شرکاء در صحن شورا مطرح و با اکثریت آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

*مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.