653 – نامه شماره 1508 مورخ 05 / 06 / 99 شهردار محترم ، با توجه به درخواست كلانتري 14 شريف آباد مبني بر تهيه چهار حلقه لاستيك جهت خودرو سازماني بر اساس مصوبات جلسه مورخ 02 / 05 / 99 شوراي اسلامي و همچنين نامه شماره 123 / 99 مورخ 07 / 05 / 99 اين شهرداري در نظر دارد در راستاي ارتقاء امنيت شهر نسبت به مشاركت در خريد 4 حلقه لاستيك و خدمات جمعا به مبلغ 000 / 500 / 18 ريال از محل اعتبارات ماده 16 و 17 رديف 150208 اقدام نمايد . خواهشمند است ضمن بررسي ، نتيجه را جهت اجرا امر به ابلاغ فرمائيد. ضمنا اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد . در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

*مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.