665 – نامه شماره 2099 مورخ 22 / 07 / 99 شهردار محترم ، ضمن سپاس و قدرداني از پيگيري حضرتعالي و اعضاي محترم هيات رئيسه براي تمديد ماموريت اينجانب ، با توجه به طولاني شدن فرآيند مكاتبات در وزارت آموزش و پرورش پيرو نامه شماره 2009 / 99 / ص مورخ 15 / 07 / 99 خواهشمند است ظرف مدت 10 روز آينده نسبت به معرفي سرپرست شهرداري براي تحويل و تحول امور اداري و مالي اقدام لازم را مبذول فرماييد در جلسه مطرح و آقایان بهتویی و نظری خواستار مکاتبه با استانداری در خصوص ادامه خدمت شهردار  و آقایان محمد حسن لی و کرمی خواستار معرفی سرپرست شهرداری شدند.

*مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.