688 – نامه شماره 2609 مورخ 25 / 09 / 99 سرپرست محترم شهرداری، با توجه به نامه شماره 9146 مورخ 09/ 09 / 99 فرمانداري شهرستان البرز مبني بر مصوبات صورتجلسه مورخ 29/ 08 / 99 با موضوع تخصيص اعتبار به منظور خريد تبلت و يا گوشي تلفن همراه براي آموزش دانش آموزان نيازمند توسط دستگاه هاي مرتبط در شهرستان البرز اين شهرداري در نظر دارد نسبت به تخصيص مبلغ 000 / 000 / 175ريال جهت خريد پنج دستگاه تبلت و تحويل به اداره آموزش و پروش شهرستان البرز اقدام نمايد . لازم به توضيح مي باشد در لايحه بودجه سال 1399 مبلغ 000 / 000 / 130 ريال جهت تجليل از مقام شامخ معلمان در نظر گرفته شده بود كه با توجه به مبلغ مورد نياز جهت خريد 5 دستگاه تبلت، مبلغ 000 / 000 / 45 ريال به اين اعتبار افزوده شده و در مجموع مبلغ 000 / 000 / 175 ريال از محل اعتبارات كمك مالي به اشخاص حقيقي رديف 150304 هدايا و پرداخت هاي تشويقي با عنوان خريد تبلت دانش آموزي اقدام نمايد. خواهشمند است ضمن بررسي موضوع ، نتيجه را جهت اجرا امر به ابلاغ فرمائيد.ضمنا اعتبار ايجاد شده در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد.در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

689 – نامه شماره 2610 مورخ 25 / 09 / 99 سرپرست محترم شهرداری، با توجه بهنامه شماره 17155 مورخ 19 / 09 / 99 مدير كل محترم دفتر امور شهري مبني بر مصوبات صورتجلسه كميته پشتيباني قرارگاه عملياتي مقابله با كروناي استان مورخ 15 / 09 / 99 با موضوع تخصيص اعتبار به منظور خريد كيت هاي آزمايشگاهي كرونا توسط شهرداريهاي استان اين شهرداري در نظر دارد نسبت به اختصاص 000 / 000 / 200 ريال و واريز به حسابي كه متعاقبا اعلام مي گردد از محل اعتبارات كالبدي و شهرسازي ، برنامه بهبود محيط زيست شهري و بهداشت عمومي رديف دارو و لوازم پزشكي و بهداشتي اقدام نمايد. خواهشمند است ضمن بررسي موضوع ، نتيجه را جهت اجرا امر به ابلاغ فرمائيد.ضمنا اعتبار ايجاد شده در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد.در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

690 – نامه شماره 2608 مورخ 25 / 09 / 99 سرپرست محترم شهرداری، با توجه به درخواست شماره 4791 مورخ 18 / 08 / 99 مركز نيكوكاري مبني بر عدم توان پرداخت اجاره بهاء كارگاه خياطي با توجه به بروز ويروس كرونا اين شهرداري در نظر دارد با توجه به تصويب نامه هيات وزيران بشماره ت / 57602 مورخ 07 / 02 / 99 و نامه شماره 1696 مورخ 10 / 02 / 99 مديركل دفتر امور شهري مبني بر امهال و يا بخشودگي اجاره اماكن واگذار شده و همچنين بمنظور حمايت از بخش توليد و كالاي داخلي اين شهرداري در نظر دارد نسبت به بخشودگي اجاره بهاء دو ماه كارگاه خياطي با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 4 ريال اقدام نمايد. مراتب جهت اطلاع بحضورتان ارسال مي گردد.در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

691 – نامه شماره 2613 مورخ 26 / 09 / 99 سرپرست محترم شهرداری، پيرو نامه شماره 7 / 23093 مورخ 08 / 09 / 99 فرمانده انتظامي شهرستان البرز مبني بر اختصاص سهميه سوخت به كلانتري ها با توجه به افزايش آمار سرقت و جرم پيرو مصوبات دوازدهمين جلسه شوراي تامين بخش محمديه اين شهرداري در نظر دارد نسبت به تهيه سوخت بنزين بمقدار ماهيانه 200 ليتر جهت شش ماه با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 36 ريال از محل اعتبارات خدمات مديريت، برنامه تحول اداري و مديريت عملكرد هزينه سوخت اقدام نمايد. خواهشمند است ضمن بررسي، نتيجه را جهت اجرا امر به ابلاغ فرمائيد.ضمناً اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد.در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

692 – نامه شماره 2615 مورخ 26 / 09 / 99 سرپرست محترم شهرداری، با توجه به 26 آذر ماه روز حمل و نقل و همچنين نزديكي به ولادت با سعادت حضرت زينب(س) و روز پرستار اين شهرداري در نظر دارد به منظور تقدير و تشكر از تعدادي از رانندگان خط شريفيه – قزوين و همچنين پرستاران و زحمت كشان شبكه بهداشت و درمان شهر شريفيه با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 30 ريال از محل اعتبارات خدمات مديريت، برنامه تحول اداري و مديريت عملكرد برنامه همايش ها رديف هزينه تشريفات اقدام نمايد. خواهشمند است ضمن بررسي، نتيجه را جهت اجرا امر به ابلاغ فرمائيد.ضمناً اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد.در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

693 – نامه شماره 2614 مورخ 26 / 09 / 99 سرپرست محترم شهرداری، همانگونه كه مستحضريد با شيوع ويروس كرونا از بهمن ماه سال گذشته و متعاقب آن هشدارها و دستور العمل هاي صادره توسط ستاد ملي مبارزه با اين ويروس، فعاليت هايسالن هاي ورزشي از جمله استخرها و مجموعه هاي ورزشي محدود و گاهاً تعطيل شده است اين شهرداري در نظر دارد جهت افزايش روحيه نشاط و سرزندگي و ترغيب كاركنان و خانواده آنان به امر ورزش نسبت به تهيه بن خريد كالا و يا لباس ورزشي براي كاركنان با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 250 ريال از محل اعتبارات خدمات مديريت، برنامه تحول اداري و مديريت عملكرد برنامه حمايت از طرحهاي حوزه سلامت اجتماعي رديف هزينه هاي ورزشي كاركنان اقدام نمايد. خواهشمند است ضمن بررسي، نتيجه را جهت اجرا امر به ابلاغ فرمائيد.ضمناً اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد.در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

694 – با استناد به بند1 ماده 80 قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1 / 3 / 1375 با اعمال آخرین تغییرات و اصلاحات جناب آقای مهندس سیدتقی فلاح امینی با اکثریت آراء اعضای محترم شورای اسلامی شهر بعنوان شهردار شهر شریفیه انتخاب گردید.

*مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.