709- نامه شماره 3269 مورخ 27 / 11 / 99 سرپرست محترم شهرداری ، با توجه به درخواست شماره 6211 / 99 مورخ 01 / 11 / 99 كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان شهر شريفيه مبني بر استعداد يابي و بروز خلاقيت كودكان و نوجوانان شهر و همچنين جهت اوقات فراغت اعضاء و اهداء جوايز و خريد لوازم التحرير جهت تقدير از برگزيدگان مسابقه بزرگ بانوي مهرباني(تولد حضرت فاطمه (س) ، اين شهرداري در نظر دارد به منظور پويايي و ترويج و ترغيب كودكان و نوجوانان شهر نسبت به مشاركت در برگزاري مسابقات مذكور و تجهييز پيشخوان كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان مركز شريفيه با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 10 ريال از محل اعتبارات ماده 16 و 17 رديف 150304 ” مشاركت در برگزاري مراسم فرهنگي اقدام نمايد. خواهشمند است ضمن بررسي مجوز مربوطه صادر و نتيجه را جهت اجرا ، امر به ابلاغ فرمائيد.
بديهي است اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودج پادار خواهد گرديد.در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

710- مقرر گردید سرپرست محترم شهرداری فضای پیشنهادی جهت استقرار موقت اورژانس جاده ای در شهر شریفیه با مختصات و توضیحات کامل به فرماندار محترم جهت واگذاری موقت کتبی ارائه نماید.در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

711- مقرر گردید جهت ساخت اورژانس جاده ای در زمین پیشنهادی
الف : با اولویت کنار جاده ترانزیتی از اراضی واگذار شده تعاونی مسکن امید شکوه جلال قزوین (پرسنل خدوم نیروی انتظامی ) به اورژانس استان
ب: زمین داخل شهرداری سابق به متراژ حدود 300 متر پس از تائید نهایی توسط اورژانس استان با طی مراحل قانونی در اختیار اورژانس استان قرار گیرد
ج: جلسه ای با حضور بخشدار محترم محمدیه و نماینده فرماندار محترم ترجیحا در دفتر آقای دکتر نامدار با حضور همه اعضای شورای شهر و سرپرست شهرداری تشکیل و اورژانس شهر شریفیه در کوتاه ترین زمان تعیین تکلیف شود.در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

712- مقرر گردید جلسه ای فی مابین اداره آبفای شریفیه و شهرداری شریفیه تشکیل و در خصوص معابر باقیمانده فاقد شبکه فاضلاب و انشعاب برخی مناطق پیگیری و تشکیل گردد و در خصوص هزینه های حفاری و نوع عملیات و همچنین تعامل با یکدیگر بحث و تبادل نظر گردد و تا حد ممکن هزینه ها در قالب تفاهم نامه لحاظ شود.در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

713- مقرر گردید جلسه با نمایندگان هیات امنا و روحانیون مساجد ، مرکز بهداشت شهر شریفیه ، نماینده شهردار و کمیسیون بهداشت و درمان حداکثر ظرف مدت یک هفته با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار و اطلاع رسانی در سطح شهر و شهرداری و ارگانهای ذی ربط صورت پذیرد.در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

714- نامه شماره 3267 مورخ 27 / 11 / 99 سرپرست محترم شهرداری ، باتوجه ارائه صورت وضعيت قطعي قرارداد 25 / 26 / 1810 مورخ 19 / 10 / 95 با موضوع نازك كاري و تكميل ساختمان اداري كه مورد تاييد واحد فني و عمراني و مشاور محترم مي باشد اين شهرداري در نظر دارد نسبت به پرداخت مابه التفاوت صورت وضعيت قطعي و ماقبل قطعي با احتساب 9% ارزش افزوده با اعتباري بالغ بر 799/ 953/ 684 ريال از محل اعتبارات خدمات مديريت برنامه تحول اداري و مديريت عملكرد ، طرح خريد، احداث ، تكميل و توسعه ساختمان اداري” پروژه تكميل ساختمان اداري” اقدام نمايد. خواهشمند است ضمن بررسي مجوز مربوطه صادر و نتيجه را جهت اجرا ، امر به ابلاغ فرمائيد.
بديهي است اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودج پادار خواهد گرديد.در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

715- نامه شماره 3271 مورخ 27 / 11 / 99 سرپرست محترم شهرداری ،با توجه به موافقت نامه شماره 4225 / 2 مورخ 10 / 08 / 99 امضا شده با سازمان برنامه و بودجه در خصوص پروژه كتابخانه اعتبار اوليه سال 1399 اين شهرداري مبلغ 000 / 000 / 700 / 19 ريال بوده است كه پس از اين مقدار مبلغ 000 / 000 / 000 / 2 ريال تخصيص نقدي پروژه با زمان هزينه كرد تا پايان 28 / 12 / 99 و همچنين اوراق اسناد خزانه به ميزان 000 / 000 / 595 / 3 ريال اخزا 910 با سررسيد 07 / 08 / 1402 و مبلغ 000 / 000 / 500 / 1 ريال اوراق اسناد خزانه اخزا 901 با سررسيد 19 / 10 / 1401 با زمان هزينه كرد 10 / 04 / 1400 تخصيص يافته است اين شهرداري در نظر دارد نسبت به هزينه كرد تخصيص نقدي پروژه از طريق استعلام بهاء و بصورت اماني و همچنين هزينه كرد ساير منابع از طريق مناقصه عمومي از محل اعتبارات اجتماعي و فرهنگي برنامه توسعه زيرساخت ها، ظرفيت ها، طرح كمك به تجهييز و مرمت كتابخانه ، پروژه تكميل ساختمان كتابخانه عمومي شهر ” اقدام نمايد. خواهشمند است ضمن بررسي مجوز مربوطه صادر و نتيجه را جهت اجرا ، امر به ابلاغ فرمائيد.
بديهي است اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودج پادار خواهد گرديد.در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

716- نامه شماره 3255 مورخ 28 / 11 / 99 سرپرست محترم شهرداری ، به پيوست نامه فرماندهي محترم سپاه ناحيه مقاومت بسيج امام رضا (ع) شهرستان البرز و هيأت امناء مسجد در خصوص تهيه يكدستگاه بخاري استاندارد جهت مسجد امام حسين (ع) محله مهاجراني، نظر به اينكه منطقه مهاجراني جزء مناطق كمتر توسعه يافته و محله طرح كرامت شهر شريفيه مي باشد كه از طريق سپاه كارگاه خياطي در طبقه بالاي مسجد راه اندازي گرديده است ، و در آن همسران معتادان، و خانواده هاي نيازمند مشغول به فعاليت مي باشند اين شهرداري به منظور حمايت از كانون خانواده آنان و الزامات هزينه كرد بودجه فرهنگي در مبارزه با اعتياد و ساماندهي معتادان در نظر دارد نسبت به خريد يكدستگاه بخاري گازي جهت مسجد مذكور با اعتباري به مبلغ (000 / 000 / 200 ريال) از محل اعتبارات ماده 16 و 17 رديف 150208″ ساماندهي و كمك به اقشار آسيب پذير اقدام نمايد.” لازم به توضيح است اعتبار لازم از كاهش رديف اعتبار يادواره شهدا و مراسم ارتحال امام (ره) جايگزين شده است” خواهشمند است ضمن بررسي مجوز مربوطه صادر و نتيجه را جهت اجرا ، امر به ابلاغ فرمائيد.
بديهي است اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد.در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

*مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.