756 – نامه شماره 166 مورخ 26 / 1 / 1400 شهردار محترم ، با عنايت به نياز شهروندان شهر شريفيه مبني  بر استقرار واحد اورژانس در اين شهر ، اين شهرداري در نظر دارد به منظور بهره مندي ساكنين و اهالي شهر شريفيه از خدمات اورژانس،  نسبت به تخصيص دو اطاق از ساختمان آتشنشاني اين شهر به اورژانس 115 شهرستان جهت  استفاده و بهره برداري، به مدت يك سال اقدام نمايد . خواهشمند است ضمن بررسي نتيجه را جهت اجرا امر به ابلاغ فرمائيد. در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهرقرار گرفت.

*مصوبات شورای اسلامی شهر در صورتی که پس از دو هفته از تاریخ ابلاغ مورد اعتراض «هیات تطبیق مصوبات شوراهای اسلامی کشور با قوانین» قرار نگیرد لازم الاجرا می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.