215- مقرر گردید آقایان احمد قدوسیان و آیت نظری اصل به عنوان امضاء کنندگان چک های شورای اسلامی شهر شریفیه به بانک صادرات شهر شریفیه معرفی گردند.
216- نامه شماره 75/26 مورخ 97/1/15 شهردار محترم،شهرداری در نظر دارد نسبت به پرداخت حق الزحمه اعضای کمیته انطباق و کمیسیون های شهرداری در سال97 طبق دستورالعمل یکسان سازی نحوه و میزان پرداختها اقدام نماید.بدیهی است اعتبار لازم در اصلاح یا متمم بودجه پادار خواهد شد،در جلسه مطرح و مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.
217- نامه شماره 76/26 مورخ 97/1/15 شهردار محترم،واگذاری تعدادی از پروژه های مصوب در بودجه سال97 از طریق مناقصه عمومی و استعلام بهاء به پیمانکاران واجد شرایط که تایید صلاحیت شده اند واگذار نماید ،در جلسه مطرح و مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.ضمنا تصویر نامه به پیوست به حضور ارسال می گردد.
218- مقرر گردید در خصوص قول مساعد آقای استاندار جهت تامین 50 درصد هزینه احداث مجموعه ورزشی باستانی،آقایان حسن بهتوی و حیدر محمد حسن لی پیگیری های نهایی را انجام و گزارش آن را به شورا ارائه نمایند
219- مقرر گردید جهت پیگیری مشکلات انشعاب آب و برق و گاز دامداران پس از ارائه فهرست دامداران توسط شورای کشاورزی نمایندگان شورا آقایان حسن بهتویی و حیدر محمد حسن لی پیگیری های لازم را انجام دهند.
220- مقرر گردید آقای حیدر محمد حسن لی رئیس کمیسیون بهداشت جلسه ای در خصوص طرح سفیران سلامت با حضور کارشناسان مرکز بهداشت برگزار نماید.

221- مقرر گردید آقای حیدر محمد حسن لی نماینده شورا شهر پیگیری جلسه ای با حضور رئیس فوریتهای پزشکی در خصوص احداث اورژانس جاده ای و تحویل زمین اتخاذ نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.