222- نامه شماره 18/120 مورخ 97/1/18 شهردار محترم،با عنایت به نامه شماره 154/42/59/ص مورخ 97/1/18 مدیرکل محترم دفتر امور شهری و شوراها موضوع اعزام تعدادی از شهرداران استان جهت شرکت در نمایشگاه صنعت اتوبوس در کشور ترکیه،در راستای اجرای تبصره ماده 14 دستورالعمل مسافرت های خارجی شهرداران به خارج از کشور  آقای دکتر حسین هاشمی شهردار محترم از تاریخ 97/1/29 لغایت 97/2/1 بمدت 4 روز ماموریت در آن کشور اعزام می گردند و در این مدت آقای محمد شعبانی معاون شهردار جانشین ایشان در امور شهرداری می باشد که در جلسه مطرح و مورد تصویب اکثریت اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.