228- مقرر گردید آقایان حیدر محمد حسن لی و حسن بهتویی نمایندگان شورای شهر در پیگیری آبیاری مکانیزه 600 هکتاری اراضی زراعی شریفیه معرفی و گزارش پیگیری خود را به صحن شورا ارائه نمایند
229- مقرر گردید شهردار محترم تا پایان اردیبهشت بدهی های پروژه های عمرانی و زمینهای توافق شده و همچنین تملک شده بدون توافق تا پایان سال 96 به صحن شورا ارائه نمایند
230- مقرر گردید با توجه به مشکلات حمل و نقل موجود جلسه ای فوق العاده در اسرع وقت با حضور اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار محترم و مسئول حمل و نقل برگزار شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.