239- مقرر گردید جهت پیگیری مشکلات آموزشی و کمبودهای فضاهای آموزشی مدارس شهر جلسه ای با حضور مدیرکل آموزش و پرورش استان ،فرماندار شهرستان البرز و مدیرکل نوسازی مدارس استان و رئیس آموزش و پرورش شهرستان البرز و شهردار محترم و مدیران برخی مدارس جلسه ای در اردیبهشت ماه برگزار شود و نمایندگان شورا جهت پیگیری آقای حیدر محمد حسن لی و آقای علی اکبر کرمی معرفی شدند.
240- مقرر گردید آب منطقه ای شهرستان البرز در خصوص حریم و بستر رودخانه با همکاری شهرداری نسبت به نقطه موضعی اول رودخانه اقدام نماید
241- مقرر گردید شهردار محترم هماهنگی و استعلام لازم جهت حریم و بستر رودخانه از طریق آب منطقه ای صورت پذیرد اگر دیواره در داخل ملک مردم باشد توافق با مالک صورت پذیرد.

242- مقرر گردید نماینده شورا جهت هماهنگی با آب منطقه ای و شهردار محترم جهت پیگیری آقای آیت نظری اصل می باشد
243- مقرر گردید مبلغ 10/000/000 ریال از بودجه شورای اسلامی شهر ردیف 4301 کمک به افراد بی بضاعت ،جهت کمک به شبکه نیکوکاری شهر شریفیه واریز گردد.
244- مقرر گردید در خصوص تقسیط بدهی مودیان که در تعرفه سال 97 تصویب شده به شهردار محترم اجازه داده می شود نسبت به تقسیط تا 36 ماه اقدام نماید.
245- نامه شماره 226/708 مورخ 97/2/08 شهردار محترم،با عنایت به طرح موضوع همایش شهرداران استان به میزبانی شهرداری شریفیه در جلسه مورخ 97/02/05 شورای اسلامی شهر،که در روز شنبه مورخ 97/02/15 ،در این شهرداری برگزار خواهد شد این شهرداری در نظر دارد جهت برگزاری مراسم مذکور با اعتباری بالغ بر مبلغ 75/000/000 ریال از محل اعتبارات وظیفه خدمات شهری ماده 5 ردیف 205505 هزینه نماید.بدیهی است اعتبار لازم در اصلاحیه یا متمم بودجه پادار خواهد شد.در جلسه مطرح و مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

246- مقرر گردید با توجه به ساماندهی حمل و نقل مینی بوس داران و ارائه تسهیلات از ابتدای سال 96 توسط شهرداری صورت پذیرفته است،لذا عوارض حوزه حمل و نقل از اول سال 96 توسط شهرداری از رانندگان دریافت گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.