247- مقرر گردید جهت پیگیری وام مشارکتی شهرداری ها از سازمان شهرداریهای کشور آقایان حیدر محمد حسن لی و علی اکبر کرمی نمایندگان شورای اسلامی شهر معرفی گردند و بازدید از پروژه های انجام شده توسط همه اعضای شورا و شهرداری انجام پذیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.