جلسه 78 – 10 اردیبهشت 97 – مصوبه 247

جلسه 78 – 10 اردیبهشت 97 – مصوبه 247

247- مقرر گردید جهت پیگیری وام مشارکتی شهرداری ها از سازمان شهرداریهای کشور آقایان حیدر محمد حسن لی و علی اکبر کرمی نمایندگان شورای اسلامی شهر معرفی گردند و بازدید از پروژه های انجام شده توسط همه اعضای شورا و شهرداری انجام پذیرد.

نظر دهید !!!

نظر شما برای “جلسه 78 – 10 اردیبهشت 97 – مصوبه 247”

قالب وردپرس