248- نامه شماره 38/7447 مورخ 96/9/13 شهردار محترم،مدیرکل کمیته امداد استان قزوین طی نامه شماره 1437021/1 مورخه 96/6/14 درخواست واگذاری زمین جهت احداث ساختمان اداری کمیته امداد (مرکز نیکوکاری شهر شریفیه) را نموده است وباعنایت به ضرورت احداث ساختمان جهت ارایه خدمت به نیازمندان شهر و به استناد بند 6 ماده 5 قانون شهرداری ها ،این شهرداری در نظر دارد یک قطعه زمین به مساحت (252/53 متر مربع) با کاربری اداری از اراضی تفکیکی سازمان اقتصادی اموال و املاک کوثر وابسته به بنیاد شهید (اراضی معروف به باغ اربابی) برابر کروکی پیوست را با حفظ مالکیت شهرداری واگذار نماید.در جلسه مطرح و مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.
249- نامه شماره 36/984 مورخ 97/2/19 شهردار محترم،با عنایت به درخواست واحد فنی و عمرانی مبنی بر ضرورت آسفالت معابر و ترمیم ترانشه های سطح شهر در سال جدید و به منظور تکمیل اجرای ترمیم ترانشه ها و آسفالت معابر سطح شهر این شهرداری در نظر دارد نسبت به خرید حدود 500 تن آسفالت،با استناد به ماده 19 آئین نامه مالی شهرداریها مصوب 1346/4/12 کمیسیون مشترک کشور از طریق شهرداری شهر الوند با اعتباری بالغ بر 700/000/000 ریال اقدام نماید. در جلسه مطرح و جهت بررسی به کمیسیون عمران ارجاع داده شد.

250- نامه شماره 38/945 مورخ 97/2/19 شهردار محترم،با عنایت به درخواست مدیرکل محترم اداره کل ورزش و جوانان استان قزوین،این شهرداری در نظر دارد به استناد بند 6 ماده 55 قانون شهرداریها نسبت به واگذاری یک قطعه زمین به مساحت 3352 متر مربع و فوندانسیون ساختمان مربوطه که توسط شهرداری اجرا شده است و جزء قدرالسهم شهرداری از اراضی مورد توافق فی ما بین شهرداری و سازمان اموال و املاک کوثر می باشدرا با حفظ مالکیت به صورت رایگان به منظور تکمیل و بهره برداری با تامین اعتبار از سوی اداره کل ورزش و جوانان استان قزوین به آن اداره کل واگذار نماید.شایان ذکر است بنا به توافق صورت گرفته بهره برداری از مجموعه مذکور بر عهده هیات ورزشهای زورخانه ای شهرستان البرز و شهر شریفیه خواهد بود. در جلسه مطرح و مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.
251-مقرر گردید مبلغ 16/350/000 ریال از بودجه شورای اسلامی شهر ماده 13 حقوق امتیازات،با توجه به نصب و راه اندازی و آموزش نرم افزار حسابداری بودجه در دفتر شورای اسلامی شهر شریفیه به شرکت راهبر رایان ماد پرداخت گردد.
252- نامه شماره 35/706 مورخ 97/2/8 شهردار محترم،جدول تخلفات و آرای هیات انضباطی رانندگان ناوگان حمل و نقل همگانی شهر شریفیه در جلسه مطرح و مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.