جلسه 87 – 19 خرداد 97 – مصوبه 274

جلسه 87 – 19 خرداد 97 – مصوبه 274

274- مقرر گردید مبلغ 11/000/000 ریال از بودجه شورا بابت تمدید قرار داد پشتیبانی سایت شورا به شرکت نوین برتر پرداخت گردد.

نظر دهید !!!

نظر شما برای “جلسه 87 – 19 خرداد 97 – مصوبه 274”

قالب وردپرس