275- نامه شماره 26/1982 مورخ 97/3/19 شهردار محترم،شهرداری در نظر دارد با توجه به درخواست آقای عباس کریمی مبنی بر نصب داربست جهت فروش دام به مدت یکسال با اجاره ماهیانه 1/000/000 ریال نسبت به عقد قرار داد یکساله به مبلغ 12/000/000 ریال از محل درآمد حاصل از اموال شهرداری ردیف 4144299 اقدام نماید،در جلسه مطرح و مورد تصویب اعضای شورای اسلامی قرار گرفت.ضمناً ضمائم نامه به پیوست ارسال می گردد.
276- نامه شماره 35/1992 مورخ 97/3/20 شهردار محترم،پیرو هماهنگی به عمل آمده با فرمانداری محترم شهرستان البرز،نرخ جدید کرایه های حمل و نقل عمومی با پیشنهاد 10 % افزایش،در جلسه مطرح و مورد مخالفت اکثریت اعضای شورای اسلامی قرار گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.