277- نامه شماره 26/1305 مورخ 97/2/30 شهردار محترم،تفریغ بودجه عملکرد سال مالی 1396 این شهرداری با در آمدی بالغ بر 65/772/915/953 تقدیم می گردد.تفریغ بودجه ارائه شده در سه بخش وظیفه خدمات اداری به مبلغ 6/701/351/331 ریال وظیفه خدمات شهری به مبلغ 25/125/403/188 ریال بخش وظیفه عمران شهری به مبلغ 30/850/505/277 ریال که با رعایت موضوع ماده 68 قوانین و مقررات شهرداری تهیه و تنظیم گردیده است،در جلسه مطرح و کلیات آن مورد موافقت اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.ضمناً مقرر گردید نتیجه نهایی پس از ارائه گزارش حسابرس رسمی وفق مقررات رسیدگی نهایی صورت پذیرد.
278- مقرر گردید آقای حیدر محمد حسن لی نماینده شورای اسلامی شهر جهت هماهنگی و پیگیری وارثین مرحوم حاج صادق خمسه در خصوص شرکت در جلسه روز چهارشنبه مورخ 97/03/30 جهت احداث پایگاه بهداشت انجام دهند.

279- مقرر گردید آقایان علی اکبر کرمی و آیت نظری اصل نمایندگان شورای اسلامی شهر جهت انتخاب حسابرس رسمی شورا و شهرداری تا تاریخ 97/4/6 جهت معرفی به جلسه شورا اقدامات لازم را انجام دهند.
280- نامه شماره 26/2269 مورخ 97/3/28 شهردار محترم،شهرداری در نظر دارد با استناد به بودجه مصوب سال 1397 نسبت به واگذاری بیمه جامع آتش سوزی (سیل،زلزله و آتشفشان) منازل مسکونی شهر شریفیه با اعتباری بالغ بر 450/000/000 ریال از طریق استعلام بهاء به شرکت های بیمه واجد شرایط از محل اعتبارات وظیفه خدمات شهری ماده 5 ردیف 205517 اقدام نماید.در جلسه مطرح و مورد تصویب اعضای محترم شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.