جلسه 92 – 30 خرداد 97 – مصوبات 281،282

جلسه 92 – 30 خرداد 97 – مصوبات 281،282

281- مقرر گردید مبلغ 40/000/000 ریال از بودجه شورا به شماره حساب 0102255293002 بنام شورای اسلامی شهر شریفیه واریز گردد.
282- مقرر گردید نمایندگان شورا جهت پیگیری مشکلات کسبه های بلوار امام علی(ع) حیدر محمد حسن لی و آیت نظری اصل و نمایندگان کسبه بلوار امام علی(ع) آقایان محمد حسین شایسته،ناصر مهرعلیان،محمود میرزایی معرفی شدند.

نظر دهید !!!

نظر شما برای “جلسه 92 – 30 خرداد 97 – مصوبات 281،282”

قالب وردپرس