جلسه 99 – 23 تیر 97 – مصوبات 292،293

جلسه 99 – 23 تیر 97 – مصوبات 292،293

292- مقرر گردید شهردار محترم طرح ساماندهی آرامستان و گلزار شهدا را به صحن شورا ارائه دهند.
293- مقرر گردید مبلغ 30/000/000 ریال از بودجه شورا به شماره حساب 0102255293002 بنام شورای اسلامی شهر شریفیه واریز گردد.

نظر دهید !!!

نظر شما برای “جلسه 99 – 23 تیر 97 – مصوبات 292،293”

قالب وردپرس