بسم الله الرحمن الرحیم

به حول و قوه ی الهی در مورخ 17 مهر 98 جلسه ای با حضور اعضای محترم کمیسیون برنامه،بودجه و عمران شهری شورای اسلامی شهر شریفیه تشکیل با قرائت قرآن توسط آقای نظری اصل آغاز شد.
سپس آقای آیت نظری اصل رئیس محترم کمیسیون برنامه،بودجه و عمران شهری شورای اسلامی شهر ضمن عرض تبریک بمناسبت هفته نیروی انتظامی و روز جهانی کودک به موضوع نامه های وارده به کمیسیون اشاره و توضیحاتی ارائه نمودند .
مصوبات:
1- نامه شماره 5603 مورخ 14/ 7/ 98 شهردار محترم، با توجه به ارائه صورت وضعيت قطعي قرارداد 1784 با موضوع احداث پارك هاي محله اي توسط شركت آيسان معمار قزوين اين شهرداري در نظر دارد به منظور تامين نقدينگي جهت پرداخت بستانكاري قرارداد مذكور با اعتباري بالغ  بر 000 / 000 / 970  ريال نسبت به فروش قطعات شماره 22/ 4 ، 23 / 4 ،24 / 4 و 25 / 4 ( با قيمت كارشناسي روز ) زمين هاي تفكيكي باغ اربابي، از طريق مزايده عمومي ، از محل ساير منابع تامين اعتبار (فروش اموال غير منقول) اقدام نمايد . ضمنا اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد شد .در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای کمیسیون برنامه،بودجه و عمران شهری قرار گرفت و جهت تصویب نهایی به جلسه رسمی شورا ارجاع گردید.
2- نامه شماره 5584 مورخ 11/ 7/ 98 شهردار محترم، در جهت كاهش وابستگي درآمد شهرداري به عوارض ساختماني ، درآمد ناشي از اجراي قانون ماليات بر ارزش افزوده ، استفاده از توان مالي بخش خصوصي و استفاده از خرد جمعي در اجراي پروژه هاي درآمدزا ، يك نسخه شيوه نامه مشاركت شهرداري ها با بخش خصوصي كه توسط سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور تهيه و ارسال گرديده است به پيوست ايفاد مي گردد . خواهشمند است موضوع در جلسه شوراي اسلامي شهر مطرح و مجوز اجراي آن را صادر فرماييد . در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای کمیسیون برنامه،بودجه و عمران شهری قرار گرفت و جهت تصویب نهایی به جلسه رسمی شورا ارجاع گردید..

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.