بسم الله الرحمن الرحیم

به حول و قوه الهی جلسه كميسيون برنامه و بودجه و عمران شهری با حضور اعضای محترم کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر و جناب آقای رشوند معاون مالی شهردار محترم شریفیه تشکیل شد.
جلسه با قرائت قرآن توسط آقای آیت نظری اصل آغاز گردید.
سپس لوایح ارجاع شده به کمیسیون توسط آقای آیت نظری اصل رئیس کمیسیون برنامه،بودجه و عمران شهری قرائت گردیدآقای رشوند معاون مالی عنوان نمودند یک سری از اعتبارات دولتی و ملی می باشد که به غیر از ارزش افزوده است که در سال96 در حدود 5 میلیون پرداخت شده است که امسال در خصوص اجرای پروژه های بهبود عبور و مرور شهری مبلغ 4/500/000/000 ریال در قالب اسناد خزانه پرداخت خواهد شد.
مصوبات:
1- نامه شماره 26/8653 مورخ 96/10/27 شهردار محترم،با توجه به تخصیص سرجمع اعتبارات تملک دارائیها سرمایه ای،نسبت به اجرای پروژه پیاده رو سازی خیابان اصلی شهر از طریق مناقصه عمومی و از ردیف برنامه 303000،منابع استانی و استفاده متوازن از امکانات با اعتباری بالغ بر 4/500/500/000 ریال اقدام نماید ، در جلسه مطرح و مورد تصویب اعضای کمیسیون برنامه،بودجه و عمران شهری قرار گرفت و جهت تصویب نهایی به صحن علنی شورای اسلامی شهر ارجاع داده شد.
2-نامه شماره 26/8517 مورخ 96/10/24 شهردار محترم،در راستای اجرای بند الف ماده(59) قانون برنامه ششم توسعه که مقرر می دارد دستگاههای عضو ستاد باز آفزینی شهری پایدار در سطوح ملی،استانی و شهری موظفند برنامه عملیاتی خود در حوزه باز آفرینی شهری را تهیه و ارائه نمایند که این موضوع مستلزم وجود طرح مصوب می باشد.فلذا این شهرداری در نظر دارد نسبت به انتخاب مشاور ذیصلاح با اعتباری بالغ بر 80/000/000 ریال از محل اعتبارات وظیفه عمران شهری ذیل برنامه توسعه شهری طرح مطالعات مسائل شهری ردیف 301010 اقدام نماید، در جلسه مطرح و مورد تصویب اعضای کمیسیون برنامه،بودجه و عمران شهری قرار گرفت و جهت تصویب نهایی به صحن علنی شورای اسلامی شهر ارجاع داده شد.

*مصوبات کمیسیون های شورای اسلامی شهر پس از طرح و تصویب در جلسه رسمی شورا دارای اعتبار می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.