بسم الله الرحمن الرحیم

به حول و قوه ی الهی در مورخ 26 آبان 98 جلسه ای با حضور اعضای محترم کمیسیون برنامه،بودجه و عمران شهری شورای اسلامی شهر شریفیه و آقای دکتر حسین هاشمی شهردار محترم تشکیل با قرائت قرآن توسط آقای نظری اصل آغاز شد.
آقای آیت نظری اصل رئیس محترم کمیسیون برنامه،بودجه و عمران شهری شورای اسلامی شهر ضمن خیر مقدم به حاضرین سالروز آزادسازی سوسنگرد را تبریک گفتند و به موضوع جلسه اشاره نمودند و خواستار توضیح آقای دکتر هاشمی در خصوص آن شدند.
آقای دکتر هاشمی ضمن ارائه گزارش از پروژه های عمرانی و نحوه نظارت بر این پروژه ها که نیاز به نیروی عمرانی و کارشناسی ناظر دارد که با توجه به کمبود نیروهای شهرداری نسبت به پروژه های عمرانی،شهرداری نیازمند این نیرو می باشد و در این خصوص همکاران سوالاتی مطرح نمودند و شهردار محترم نیز به سوالات همکاران پاسخ دادند.
مصوبات:
1- نامه شماره 5759 مورخ 11 / 8 / 98 شهردار محترم،شهرداري در نظردارد با اعتباري بالغ بر ۰۰۰ / ۰۰۰ / ۳۰۰ ريال نسبت به استفاده ازخدمات مشاوره اي در زمينه هاي ،آموزش كادرفني و نظارت بر پيمان و تهيه متره و اسناد مناقصه بررسي و تصويب طرح هاي شهرداري، شركت در جلسات كميسيون تحويل موقت و قطعي و … از طريق استعلام بهاء اقدام نمايد. حال با عنايت به ضوابط اعلام شده از سوي سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كل كشور، ( بند ۸ فرم شماره ۲ ن ۱۳۹۲ مربوط به واگذاري انجام وظايف و فعاليتهاي قابل واگذاري به شركت ها از طريق مناقصه به منظور رعايت تشريفات مناقصه)، خواهشمند است ضمن بررسي مجور مربوطه از محل اعتبارات وظيفه عمراني صادر و نتيجه را امر به ابلاغ فرمائيد . بديهي است اعتبار لازم در اصلاح يا متمم بودجه پادارخواهد شد.در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای کمیسیون برنامه،بودجه و عمران شهری قرار گرفت و جهت تصویب نهایی به جلسه رسمی شورا ارجاع گردید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.