به حول و قوه ی الهی جلسه ای با حضور اعضای محترم کمیسیون برنامه و بودجه و عمران شهری شورا ، جناب آقای دکتر هاشمی شهردار محترم، جناب آقای مهندس بهنامی مسئول محترم واحد عمرانی و جناب آقای مهندس اسفرورینی نماینده محترم شورا در کمیسیون معاملات شهرداری تشکیل شد.جلسه با قرائت قرآن توسط آقای آیت نظری اصل شروع شد.
آقای نظری اصل ریاست محترم کمیسیون ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات و تبریک به مناسبت فرارسیدن ماه مبارک رمضان ، انتصاب جناب آقای مهندس نصیری را به عنوان فرماندار شهرستان البرز تبریک گفتند.سپس دستور جلسه قرائت گردید.
اعضای محترم کمیسیون سوالاتی در خصوص مزایده زمینها و ماشین آلات ، جدول گذاری و آسفالت معابر مطرح نمودند.
آقای مهندس اسفرورینی عنوان نمودند که از 27 قطعه ، 24 قطعه مسکونی و 3 قطعه تجاری مسکونی در مزایده مرحله اول استقبال خوبی نشد و در مرحله دوم 19 قطعه به فروش رفته که 1 قطعه تجاری و 18 قطعه مسکونی بوده مبالغ مزایده نیز به حساب شهرداری واریز شده است و مزایده در سلامت کامل برگزار گردیده است.در خصوص ماشین آلات و موتور سیکلت استقبالی خوبی شده بود که به غیر از وانت اجرائیات همه به فروش رسید .
آقای مهندس بهنامی در خصوص پروژه جدول گذاری اراضی 11 هکتاری و نقشه های اجرایی آن عنوان نمودند که طرح به متراژ نهر 750 متر طول و کانیوا 350 متر به مبلغ 000 / 000 / 300 / 2 ریال می باشد.در خصوص پروژه روکش آسفالت معابر سطح شهر نیز توضیحاتی ارائه نمودند و به سوالات همکاران پاسخ دادند.
آقای نظری اصل خواستار همکاری و هماهنگی با ادرات که عملیات حفاری دارند جهت اجرای بهتر این پروژه شدند . آقای علی اکبر کرمی نیز سوالاتی در خصوص پروژه های باستانی و کتابخانه و آتش نشانی مطرح نمودند. آقای احمد قدوسیان نیز سوالاتی در خصوص تعداد قطعات ، مزایده و شفافیت آن و باقیمانده قطعات سوالاتی مطرح نمودند.
آقای مهندس بهنامی در خصوص پروژه های عمرانی در دست انجام شهرداری گزارشی ارئه نمودند.
آقای دکتر هاشمی در خصوص قطعات زمین در باغ اربابی و در خصوص پروژه های عمرانی شهرداری نیز مطالبی بیان نمودند.
مصوبات:
1- نامه شماره 134 مورخ 03 / 02 / 99 شهردار محترم، به ارائه برآورد جدولگذاري اراضي 11 هكتاري توسط واحد فني و عمراني (به پيوست مي باشد) اين شهرداري در نظر دارد ، با اعتباري بالغ بر 000 /000 / 300 / 2 ريال پروژه اجراي جدولگذاري اراضي مذكور را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد ، لذا خواهشمند است ضمن بررسي مجوز مربوطه از محل اعتبارات حمل و نقل و ترافيك برنامه بهبود عبور و مرور شهري، پروژه جدولگذاري، صادر و نتيجه را جهت اجرا امر به ابلاغ فرمائيد. با توجه به اينكه فهرست بهاي سال 1399 در فروردين ماه سال جاري واصل شد و افزايش قيمت فاحشي با سال قبل دارد، اعتبار مذكور در اصلاحيه و متمم بودجه پادار خواهد گرديد.در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و عمران شهری قرار گرفت و جهت تصویب نهایی به جلسه رسمی شورا ارجاع گردید.
2- نامه شماره 133 مورخ 03 / 02 / 99 شهردار محترم، با توجه به ارائه برآورد روكش آسفالت معابر سطح شهر توسط واحد فني و عمراني (به پيوست مي باشد) اين شهرداري در نظر دارد ، با اعتباري بالغ بر 000 /000 / 000 / 26 ريال پروژه اجراي آسفالت معابر سطح شهر را از طريق مناقصه عمومي به پيمانكاران واجد شرايط واگذار نمايد ، لذا خواهشمند است ضمن بررسي مجوز مربوطه از محل اعتبارات حمل و نقل و ترافيك برنامه بهبود عبور و مرور شهري، پروژه زيرسازي و آسفالت معابر شهري، صادر و نتيجه را جهت اجرا امر به ابلاغ فرمائيد. ضمنا با توجه به اينكه فهرست بهاي سال 1399 در فروردين ماه سال جاري واصل شد و افزايش قيمت فاحشي با سال قبل دارد، اعتبار مذكور در اصلاحيه و متمم بودجه پادار خواهد گرديد.
شايان ذكر مي باشد منابع درآمدي اعتبار مذكور از محل فروش اراضي زمين هاي باغ اربابي و تعاوني مسكن بيدستان تامين اعتبار خواهد گرديد. در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و عمران شهری قرار گرفت و جهت تصویب نهایی به جلسه رسمی شورا ارجاع گردید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.