بسم الله الرحمن الرحیم

به حول و قوه الهی در مورخ 9 بهمن 97 جلسه ای با حضور اعضای محترم کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر و جناب آقای سعید رشوند مسئول محترم واحد مالی شهرداری شریفیه تشکیل شد.
جلسه با ریاست و قرائت قرآن توسط آقای آیت نظری اصل آغاز گردید.
سپس لایحه شماره 26/9275 مورخ 97/10/29 شهردار محترم توسط آقای آیت نظری اصل رئیس کمیسیون برنامه،بودجه و عمران شهری قرائت گردید و آقای رشوند عنوان نمودند مبلغ اولیه قرارداد 1/000/000/000 ریال بوده که برای تمدید 4 ماهه از آذر تا پایان اسفند مبلغ 367/000/000 تومان می باشد که 25 درصد متمم 275/000/000 می باشد و الباقی در حدود 92 میلیون تومان می باشد که نیازمند مصوبه شورا می باشد
مصوبات:
1- نامه شماره 26/9275 مورخ 29/10/97 شهردار محترم،پیرو مصوبه شماره 1817 مورخ 97/09/27 در خصوص تمدید قرار داد شماره 25/26/7116 مورخ 96/08/30 سازمان همیاری شهرداریهای استان تا پایان سال جاری نظر به اینکه تمدید قرار داد مذکور بیشتر از 25% مبلغ اولیه قرار داد می باشد،این شهرداری در نظر دارد با اعتباری بالغ بر 1/000/000/000  ریال از محل اعتبارات وظیفه خدمات شهری ماده5 از طریق انعقاد متمم قرار داد 25/26/7116 مورخ 96/8/30 سازمان همیاری شهرداریهای استان (با همان شرایط قرارداد مذکور) هزینه نماید.بدیهی است اعتبار لازم در اصلاح یا متمم بودجه پادار خواهد شد.در کمیسیون برنامه،بودجه و عمران شهری مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای کمیسیون قرار گرفت و جهت تصویب نهایی به جلسه رسمی شورا ارجاع داده شد.

*مصوبات کمیسیون های شورای اسلامی شهر پس از طرح و تصویب در جلسه رسمی شورا دارای اعتبار می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.