به حول و قوه الهی جلسه ای با حضور اعضای محترم كميسيون برنامه و بودجه و عمران شهری شورای اسلامی شهر،آقایان آیت نظری اصل رئیس محترم،آقای احمد قدوسیان نائب رئیس محترم و آقای حیدر محمد حسن لی منشی محترم و معاون محترم عمرانی شهرداری آقای مهندس کهن نیا تشکیل شد.آقای آیت نظری اصل رئیس محترم کمیسیون عمران ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین با اشاره به موضوع جلسه ترمیم ترانشه های سطح شهر چند سوال مطرح نمودند،از جمله:
آیا مبلغ پیش بینی شده برای مدت یک سال است یا خیر؟
آیا لیست ترمیم موجود هست یا خیر؟

IMG_4533
آقای کهن نیا گزارشی از ترمیم ترانشه های سطح شهر و ترمیم جداول ارائه نمودند که مبلغ پیش بینی شده در بودجه سال97 ،100 میلیون تومان هست که مبلغ 70 میلیون تومان جهت خرید و مبلغ 30 میلیون تومان برای دست مزد در نظر گرفته شده است و بودجه پیشنهادی برای طی یکسال می باشد و به سوالات همکاران در خصوص ترمیم ترانشه ها پاسخ دادند.
مصوبات:
1)مقرر گردید تصاویر معابر ترمیم ترانشه ها بعد از اجرا و قبل از اجرا به جلسه شورای ارسال شود
2)نامه شماره 26/984 مورخ 19/2/97 شهردار محترم در خصوص ضرورت آسفالت معابر و ترمیم ترانشه های سطح شهر در سال جدید و به منظور تکمیل اجرای ترمیم ترناشه ها و آسفالت معابر سطح شهر نسبت به خرید حدود 500 تن آسفالت با استناد به ماده 19 آئین مالی شهرداری ها مصوب 13/4/1346 کمیسیون مشترک کشور از طریق شهردار با شهردار الوند با اعتباری بالغ بر 000/000/700 ریال اقدام در جلسه کمیسیون عمران تصویب و جهت تصویب نهایی به جلسه رسمی شورا ارجاع می شود.

*مصوبات کمیسیون های شورای اسلامی شهر پس از طرح و تصویب در جلسه رسمی شورا دارای اعتبار می باشد*

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.