به حول و قوه الهی جلسه ای با حضور اعضای کمیسیون حقوقی،فرهنگي و اجتماعی شورای اسلامی شهر و شهردار محترم و هیات امنای مصلّی و تعدادی از معتمدین تشکیل و با قرائت قرآن شروع شد.
ابتدا آقای کرمی رئیس کمیسیون حقوقی،فرهنگي و اجتماعی گزارشی از اقدامات انجام شده در خصوص معرفی هیات امنا جهت تحویل زمین جدید مصلّی در بلوار شهید بهشتی و درخواست مردمی جهت تعیین هیات امنای جدید ارائه نمودند و خواستار تسریع بخشیدن به امر انتخاب هیات امنای جدید شدند
حاج آقا محمد حسن لی گزارشی از اقدامات و پیگیری های انجام گرفته از اول تا کنون جهت احداث مصلّی و تعیین زمین مصلّی ارائه نمودند
آقای سبحانی فر(مهری) به برکات نماز جمعه از جمله وحدت که بزرگترین ثمره نماز جمعه می باشد اشاره و از قول مساعدت جهت هماهنگی و اتحاد بین همه هیات امنا خبر دادند
مصوبات:
1- مقرر گردید آقای سبحانی فر(مهری) و آقای اسد بهتویی و حسن بهتویی عضو شورای اسلامی شهر با آقایان حاج موسی عبدالله پور و سید محمود پرپینچی از مخالفان زمین بالا صحبت و هماهنگی لازمه جهت پیوستن به هیات امنا و معرفی به اوقاف اقدامات لازمه را تا تاریخ 96/08/05 انجام دهند. در صورت عدم موافقت هر کدام از اعضای هیات امنا و دوستان جلسه ای با حضور معتمدین محل نسبت به انتخاب 2 نفر دیگر اقدام نمایند
2- مقرر گردید هر دو زمین پس از طی مراحل قانونی تحویل اوقاف داده شود و نظر نهایی با شورای سیاست گذاری نماز جمعه استان باشند و شورای اسلامی شهر و شهرداری مصلحت عمومی شهر را در نظر بگیرند و همه هیات امنا به نظر شورای سیاست گذاری احترام بگذارند

*مصوبات کمیسیون های شورای اسلامی شهر پس از طرح و تصویب در جلسه رسمی شورا دارای اعتبار می باشد*