بسم الله الرحمن الرحیم

به حول و قوه ی الهی روز شنبه 15 اردیبهشت 97 مجمع شهرداران استان قزوین به میزبانی شهرداری شریفیه با حضور نمایندگان محترم استان قزوین در مجلس شورای اسلامی آقایان دکتر داود محمدی،مهندس بهمن طاهرخانی و مهندس بابایی صالح،فرماندار محترم شهرستان البرز جناب آقای مهندس رضا گروسی،و شهرداران محترم استان قزوین با موضوع مالیات بر ارزش افزوده و لایحه اداری استخدامی شهرداریهای کشور و هم اندیشی شهرداران برگزار گردید.

آقای دکتر حسین هاشمی شهردار محترم شریفیه ضمن عرض خیر مقدم به حاضرین در جلسه به تبیین موضوع جلسه پرداختندو آقای مهندس ململی شهردار محترم سگزآباد و دبیر مجمع شهردارن استان قزوین ضمن عرض خیر مقدم با اشاره به دستور جلسه و تبیین موضوع جلسه بحث و گفتگو بین حاضرین را مدیریت نمودند. و نمایندگان محترم مجلس نیز در جلسه با اعلام نظر و حمایت از شهرداران استان از قول مساعد جهت همکاری خبر دادند.

آقای احمد قدوسیان رئیس شورای اسلامی شهر شریفیه با عرض خیرمقدم به حاضرین،بعضی از دلایل موفقیت شهرداران در دستیابی به اهداف شهرداری و فرمایش مقام معظم رهبری را در زمینه شهر اسلامی تبیین نمودند.

 پس از صرف ناهار حاضرین پس از گرفتن عکس یادگاری توسط اعضای محترم شورای اسلامی شهر و شهردار محترم بدرقه شدند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.