احمد قدوسیان

متولد:1358 قزوین
مدرک تحصیلی:درس خارج فقه و اصول و فلسفه در حوزه علمیه قم
سمت در شورا:رئیس شورای اسلامی شهر

 

IMG_0585حسن بهتویی
متولد:1356 قزوین
مدرک تحصیلی:کارشناسی حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی
سمت در شورا: نائب رئیس شورای اسلامی شهر

 

 

IMG_0572آیت نظری اصل
متولد:1358 آذربایجان شرقی
مدرک تحصیلی:کارشناسی علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری
سمت در شورا: سخنگو و منشی شورای اسلامی شهر

 

 

IMG_1648حیدر محمد حسن لی
متولد:1355 قزوین
مدرک تحصیلی:پایه دهم حوزه علمیه قزوین
سمت در شورا:نماینده شورای اسلامی شهر در شورای اسلامی شهرستان البرز

 

 

 

IMG_0722علی اکبر کرمی
متولد:1346 قزوین
مدرک تحصیلی: کارشناسی ارشد با گرایش علوم قرآن و حدیث از دانشگاه آزاد واحد علوم تحقیقات تهران
سمت در شورا: عضو شورای اسلامی شهر

 

***

سیدتقی فلاح امینی

متولد:1360 قزوین

مدرک تحصیلی:کارشناسی ارشد عمران گرایش سازه
سمت :شهردار

 

***

 IMG_0837هادی رمضانی
متولد:1367 قزوین

مدرک تحصیلی:کارشناسی کامپیوتر گرایش نرم افزار
سمت در شورا: دبیر هیات رئیسه و مسئول دفتر شورای اسلامی شهر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.