محمدحسن علویری

متولد : 1357 قزوین

مدرک تحصیلی : کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق 

سمت در شورا : رئیس شورای اسلامی شهر

 

***

علی خانی

متولد : 1357 میانه

مدرک تحصیلی : کارشناسی معماری

سمت در شورا : نائب رئیس شورای اسلامی شهر

 

 

***

IMG_1648حیدر محمد حسن لی

متولد : 1355 قزوین

مدرک تحصیلی : پایه دهم حوزه علمیه قزوین

سمت در شورا :سخنگو شورای اسلامی شهر

 

 

***

حسن بهتویی

متولد : 1356 قزوین

مدرک تحصیلی : کارشناسی حقوق قضایی گرایش علوم ثبتی

سمت در شورا : منشی دوم شورای اسلامی شهر

 

***

آیت نظری اصلی

متولد : 1358 آذربایجان شرقی

مدرک تحصیلی : کارشناس علوم اجتماعی گرایش پژوهشگری

سمت در شورا : منشی اول شورای اسلامی شهر

 

***

 

ابراهیم فرزان مهر

متولد : 1351قزوین

مدرک تحصیلی : مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد روابط بین الملل

سمت  : شهردار 

 

***

علی افشار

متولد : 1357 قزوین

مدرک تحصیلی :

کارشناسی ارشد برنامه ریزی شهری

سمت در شورا : دبیر هیئت رئیسه و مسئول دفتر شورای اسلامی شهر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.