بسم الله الرحمن الرحیم

به حول و قوه ی الهی در مورخ 16 دی 99 جلسه ای با حضور اعضای محترم کمیسیون برنامه و بودجه و عمران شهری شورای اسلامی شهر و جناب آقای مهندس حسینی مسئول محترم واحد درآمد شهرداری تشکیل شد.جلسه با قرائت قرآن توسط آقای حسن بهتویی شروع شد.
آقای آیت نظری اصل ریاست محترم کمیسیون دستور جلسه را مطرح نمودند و حاضرین در خصوص ردیف های ماده1 و تذکرات ، ماده2 مقررات عمومی و تسهیلات تشویقی ،ماده3 نحوه صدور پروانه ساختمان ، ماده4 موراد مستثنی از دریافت پروانه و پرداخت عوارض ، ماده5 عوارض صدور پروانه ساختمان ، ماده6 نحوه تمدید پروانه ساختمان 1210 ، ماده7 تجدید پروانه ساختمان ، ماده8 تسهیلات مقاوم سازی ساختمان های فرسوده ، ماده9 نحوه صدور پروانه ساختمان المثنی ، ماده10 نحوه استرداد عوارض پروانه ساختمان ، ماده11 عوارض احداث دیوار ، ماده12 عوارض سالیانه بانک ها 1403 به بحث و تبادل نظر پرداختند.
آقای بهتویی خواستار بازنگری در طرح جامع خیابان ولیعصر و حضور مهندس محمدحسینی و سرپرست محترم شهرداری جهت ارائه توضیحات کافی در خصوص نحوه تراکم شدند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.