بسم الله الرحمن الرحیم

به حول و قوه ی الهی در مورخ 17 اردیبهشت 99 جلسه ای با حضور اعضای محترم کمیسیون برنامه و بودجه و عمران شهری شورا ، جناب آقای دکتر هاشمی شهردار محترم، جناب آقای مهندس بهنامی مسئول محترم واحد عمرانی و جناب آقای مهندس کاظمی کارشناس محترم خدمات شهری شهرداری تشکیل شد.جلسه با قرائت قرآن توسط آقای آیت نظری اصل شروع شد.
آقای نظری اصل ریاست محترم کمیسیون ضمن خیر مقدم به حاضرین و تبریک میلاد امام حسن مجتبی(ع) به موضوع جلسه پرداختند و خواستار ارائه توضیحات مبسوط شهردار محترم شدند.
آقای دکتر هاشمی ضمن تبریک مجدد روز شورا با اشاره به مشکل آبگرفتگی ابتدای خیابان بقیه الله توضیحات کاملی در این خصوص ارائه دادند و افزودند با توجه به ورود آب به منازل و در صورت هدایت غیر اصولی آن به فاضلاب مشکلات دیگر بوجود پیشنهاد نمودند جهت اتخاذ تصمیمی مناسب بعد از جلسه بازدیدی از محل مورد نظر انجام گیرد.
در ادامه شهردار محترم در خصوص زمین واگذاری شده به شورای کشاورزی در زمینهای بنیاد شهید توضیحاتی ارائه نمودند.
سپس آقای مهندس کاظمی کارشناس خدمات شهری در خصوص لایحه رفت و روب و حفظ و نگهداری فضای سبز ،تعداد نیروهای شب کار و روز کار و خدمات ارائه شده به نیروها توضیحات مفصلی را ارائه نمودند.
آقای احمد قدوسیان در خصوص تامین ماسک و وسایل حفاظت فردی در پیشگیری از ابتلاء به ویروس کرونا خواستار تامین تعداد بیشتری در جهت حفظ سلامت نیروها شدند و همچنین جلوگیری از افرادی که به زباله گردی می پردازند.
آقای علی اکبر کرمی خواستار ارائه فیش حقوقی و نظارت بیشتر بر استفاده از لوازم حفاظت فردی شدند.
آقای نظری اصل خواستار نظارت بر تسویه حساب نیروها در پایان قرارداد شدند و افزودند با توجه به ضعیف بودن پیمانکار امسال در قرارداد بعدی از پیمانکاران قوی استفاده گردد و از واکسیناسیون تمامی پرسنل خدمات شهری به واکسن هپاتیت خبر دادند.
مصوبات:
1- نامه شماره 303 مورخ 16 / 02 / 99 شهردار محترم، شهرداري در نظر دارد با اعتباري بالغ بر 880 / 291 / 426 / 27 ريال امر رفت و روب و حفظ و نگهداري فضاي سبز شهر در سال 1400-1399 را از طريق مناقصه عمومي و به صورت حجمي به پيمانكاران واجد شرايط داراي صلاحيت واگذار نمايد .لطفا ضمن بررسي مجوز مربوطه از محل اعتبارات ماموريت -خدمت ،پروژه محيط زيست و خدمات شهري صادر و نتيجه را امر به ابلاغ فرماييد ضمنا مابه التفاوت اعتبار لازم در اصلاح و يامتتم بودجه پادار خواهد شد .در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و عمران شهری قرار گرفت و جهت تصویب نهایی به جلسه رسمی شورا ارجاع گردید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.