بسم الله الرحمن الرحیم

به حول و قوه ی الهی در مورخ 19 مرداد 99 جلسه ای با حضور اعضای محترم کمیسیون برنامه و بودجه و عمران شهری شورای اسلامی شهر شریفیه تشکیل شد.جلسه با قرائت قرآن توسط آقای آیت نظری اصل شروع شد.

آقای نظری اصل ریاست محترم کمیسیون ضمن تبریک عید سعید غدیر خم و میلاد امام موسی کاظم(ع) از زحمات شهردار محترم و واحد عمرانی و واحد خدمات شهری شهرداری شریفیه جهت اجرای پروژه روکش آسفالت معابر تقدیر و تشکر نمودند.آقای نظری اصل گزارشی از بازدید خود به همراه آقای مهندس امینی کارشناس محترم واحد عمرانی از سطح شهر و خیابان جهان آراء و میثاق 2 ارائه نمودند.

سپس حاضرین به بحث و بررسی لوایح شهرداری پرداختند.

مصوبات:
1-نامه شماره 1251 مورخ 16 / 05 / 99 شهردار محترم، نظر به اينكه شهرداريها بعنوان مراكز و ستاد اصلي مقابله و پيگيري در هر حادثه و بحراني شناخته مي شوند و از طرفي هماهنگي و هر گونه اقدامي در ستاد مركزي نيازمند برق مي باشد اين شهرداري در نظر دارد نسبت به خريد يكدستگاه ديزل ژنراتور متحرك با توان 42 كاوا برق با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 400 / 1 ريال نسبت به خريد دستگاه مذكور از طريق استعلام بهاء، از محل اعتبارات ايمني و مديريت بحران برنامه ارتقاء تاب آوري شهري، مديريت بحران و پدافند غير عامل پروژه تهيه يكدستگاه ژنراتور برق اقدام نمايد . خواهشمند است ضمن بررسي ،مجوز مربوطه صادر و نتيجه جهت اجرا امر به ابلاغ گردد. بديهي است اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد گرديد.در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای کمیسیون برنامه ،بودجه و عمران شهری قرار گرفت و جهت تصویب نهایی به جلسه رسمی شورا ارجاع گردید.
2-نامه شماره 1202 مورخ 12 / 05 / 99 شهردار محترم ، با عنايت به انتقال دائم آقاي جهانبخش فدايي فر به شهرداري قزوين و با توجه به درخواست شماره 27290 مورخ 23 / 08 / 1398 شهرداري قزوين مبني بر واريز سنوات خدمتي و ذخيره مرخصي ايام اشتغال نامبرده ، اين شهرداري در نظر دارد با استناد به بخشنامه شماره 01 / 132 / 8435 مورخ 19 / 02 / 89 مدير كل محترم دفتر تشكيلات و نيروي انساني سازمان شهرداري هاي كشور نسبت به پرداخت سنوات خدمتي و ذخيره مانده مرخصي آقاي جهانبخش فدايي فر و واريز بحساب 0201000100001 شهرداري قزوين نزد بانك ملي شعبه 2670 قزوين، با اعتباري بالغ بر 742 / 491 / 257 ريال از محل جبران خدمت كاركنان رديف 170201 حق سنوات كاركنان اقدام نمايد . لطفا ضمن بررسي مجوز مربوطه صادر و نتيجه را امر به ابلاغ فرمائيد بديهي است اعتبار لازم در اصلاح يا متمم بودجه پادار خواهد شد.در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای کمیسیون برنامه ،بودجه و عمران شهری قرار گرفت و جهت تصویب نهایی به جلسه رسمی شورا ارجاع گردید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.