بسم الله الرحمن الرحیم

به حول و قوه ی الهی در مورخ 20 دی 99 جلسه ای با حضور اعضای محترم کمیسیون برنامه و بودجه و عمران شهری شورای اسلامی شهر ، جناب آقای مهندس محمدحسینی مسئول محترم واحد فنی و شهرسازی ، جناب آقای مهندس بهنامی مسئول محترم واحد عمرانی و جناب آقای مهندس حسینی مسئول محترم واحد درآمد شهرداری تشکیل شد.جلسه با قرائت قرآن توسط آقای حسن بهتویی شروع شد.
آقای آیت نظری اصل ریاست محترم کمیسیون برنامه ، بودجه و عمران شهری ضمن تسلیت به مناسبت شهادت میرزا تقی خان امیر کبیر و سالروز تشکیل شورای انقلاب به فرمان امام خمینی (ره) دستور جلسه را مطرح نمودند و خواستار توضیحات مسئولین مسئولین واحدهای فنی و شهرسازی و عمرانی و درآمد شدند.
آقای مهندس محمدحسینی در خصوص طرح جامع و تفصیلی و ضوابط آن توضیحاتی را ارائه نمودند.
آقای بهتویی خواستار تبلیغات محیطی و اطلاع رسانی عمومی به مردم در خیابانهای اصلی شدند.
آقای مهندس بهنامی به متراژ طول احداث حفاظ و راه آهن در ابتدا خیابان میرزای شیرازی حریم راه به حدود طول 2 کیلومتر و برآورد هزینه توسط شرکت آپتوس اشاره و توضیحاتی ارائه نمودند . آقای رشوند سرپرست محترم شهرداری به جلسه فرمانداری و بازدید فرماندار محترم البرز و مدیرکل راه آهن شمال کشور و پیشنهاد 3 نوع طرح 1)هزینه حمل و نصب دیوار بتنی پیش ساخته (ضلع شمالی راه آهن) هر متر با ارتفاع 5 / 2 متر هر متر 21 میلیون ریال توضیحاتی 2)هزینه ساخت دیوار آجری با نمای ماسه و سیمان به ارتفاع یک متر و نصب نرده فلزی ارتفاع 5 / 1 متر هر متر 17 میلیون ریال 3) هزینه ساخت دیوار آجری با نمای سیمانی به ارتفاع 5 / 2 متر هر متر 12 میلیون ریال توضیحاتی ارائه نمودند و اعضای کمیسیون با توجه به اهمیت موضوع و بحرانی بودن آن خواستار تسریع در انجام آن شدند.
***
مصوبات:
1-مقرر گردید جلسه مشترک با حضور نمایندگان محترم مجلس ، مدیرکل بحران استانداری ، رئیس سازمان برنامه و بودجه و معاونت عمرانی استانداری و فرمانداری محترم شهرستان البرز و مدیرکل راه آهن شمال کشور در اسرع وقت تشکیل و تصمیمات لازم اتخاذ گردید.
2-شهرداري در اجراي بند 32 ماده 2 دفترچه تعرفه عوارض سال 1399 (صفحه 6) و به استناد ماده 59 قانون رفع موانع توليد رقابت پذير و ارتقاي نظام مالي كشور مصوب 01 / 02 / 1394 در نظر دارد به منظور تحقق كدهاي درآمدي شهرداري و تامين نقدينگي جهت اجراي پروژه هاي عمراني و پرداخت خدمات شهري و تشويق شهروندان در پرداخت بدهي ها و عوارضات خود شامل عوارضات پروانه , مازاد تراكم , پيش آمدگي, بالكن , هزينه تامين پاركينگ , چك هاي سر رسيد نشده (به استثناي چك هايي كه بابت جرايم كميسيون و مال الاجاره ساختمان ها و تاسيسات شهرداري به شهرداري واگذار شده) عوارض سطح شهر , عوارض كسب و پيشه , و عوارض توسعه ايستگاههاي آتشنشاني به شرط پرداخت نقدي و تسويه كل بدهي مربوط به پرونده را با كاهش 25% نسبت به تعرفه عوارض مصوب سال 1399 در مورخه هاي ذيل وصول نمايد. ضمنا كاهش 25% عوارض شامل بدهي هاي مربوطه به آراي كميسيون ماده 100 , تجديد نظر , ماده 77 , پسماند , چك هاي برگشتي نمي گردد. خواهشمند است دستور فرمائيد موضوع به استناد ماده 9 آيين نامه اجرايي نحوه وضع وصول عوارض توسط شوراهاي اسلامي شهر و همچنين مطابق با موضوع با راي 471 ديوان عدالت اداري مورخ 27 / 03 / 1399 در جلسه شوراي محترم شهر مطرح و در صورت موافقت مجوز لازم صادر فرمايند.
1- هديه خوش حسابي بهمن ماه از تاريخ 11 / 11 / 99 لغايت 21 / 11 / 99 به مدت 10 روز كاري
2- هديه خوش حسابي اسفند ماه از تاريخ 09 / 12 / 99 لغايت 14 / 12 / 99 به مدت 6 روز كاري
در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای کمیسیون برنامه ، بودجه و عمران شهری قرار گرفت و جهت تصویب نهایی به جلسه رسمی شورا ارجاع گردید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.