بسم الله الرحمن الرحیم

به حول و قوه ی الهی در مورخ 24 تیر 99 جلسه ای با حضور اعضای محترم کمیسیون برنامه و بودجه و عمران شهری شورا ، جناب آقای سعید رشوند مسئول محترم امور مالی شهرداری و جناب آقای مهندس حسینی مسئول محترم واحد درآمد شهرداری تشکیل شد.جلسه با قرائت قرآن توسط آقای آیت نظری اصل شروع شد.
آقای نظری اصل ریاست محترم کمیسیون ضمن خیر مقدم به حاضرین روز بهزیستی و تامین اجتماعی را تبریک گفتند.ایشان در ادامه از آقای رشوند خواستار توضیحاتی در خصوص لوایح عمرانی شهرداری شدند.
آقای رشوند در خصوص لایحه روکش آسفالت که در مرحله اول مناقصه 2 پیمانکار بودند که به حد نصاب نرسید و در مرحله دوم یک پیمانکار کوشا آبادگران مینودر با 40 درصد پولوس با توجه در کمیته فنی و بازرگانی آقایان نادری،زمانی و بهنامی مورد تایید است که قیمت پیشنهادی 799 / 652 / 451 / 34 ریال بوده و توضیحاتی ارائه نمودند.
مصوبات:
1-نامه شماره 923 مورخ 18 / 04 / 99 شهردار محترم، در راستاي اجراي مصوبه شماره 40 / 99 / 5 / ص مورخ 27 / 02 / 1399 جهت انتخاب پيمانكار روكش آسفالت معابر، اين شهرداري با برگزاري دو مرحله مناقصه و تجديد مناقصه عمومي با رعايت صرفه و صلاح شهرداري و پس از اخذ نظر كميته فني و بازرگاني در كميسيون معاملات عالي معاملات شهرداري بشماره 871 / 99 / ص مورخ 15 / 04 / 99 شركت كوشا آباد گران مينودر با (1.4002 % +) پلوس و جمعا به ارزش ريالي 779 / 652 / 451 / 34 ريال به عنوان برنده مناقصه انتخاب گرديدند. اينك نظر به اينكه اعتبار اخذ شده اوليه بر اساس فهرست بهاء راه سال 99 به ميزان 000 / 000 / 000 / 26 ريال اخذ گرديده و با عنايت به اينكه قيمت پيشنهادي پيمانكار با توجه به افزايش قيمت مصالح شامل قير، شن و ماسه، هزينه هاي حمل و ساير نهاده هاي توليد ارائه گرديده است، اين شهرداري در نظر دارد بمنظور تكميل پروژه نسبت به افزايش اعتبار به ميزان 000 / 000 / 452 / 8 ريال از محل اعتبارات حمل و نقل و ترافيك، برنامه بهبود عبور و مرور شهري، جهت عقد قرارداد اقدام نمايد. بديهي است اعتبار لازم در اصلاح يا متمم بودجه پادار خواهد شد. در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای کمیسیون برنامه ،بودجه و عمران شهری قرار گرفت و جهت تصویب نهایی به جلسه رسمی شورا ارجاع گردید.
2-نامه شماره 997 مورخ 24 / 4 / 99 شهردار محترم ، بلوار شهيد بهشتي يكي از خيابانهاي اصلي و پر تردد شهر است و اين مسير فاقد روشنايي كافي مي باشد، طي توافق صورت گرفته با مديريت برق محمديه مقرر شده است تامين روشنايي اين معبر با مشاركت شهرداري و اداره برق تامين و اجرا گردد، بر اساس اين توافق خريد پايه چراغ 12 متري هشت وجهي گالوانيزه و پايه بتني و المان نوري سان لايت به تعداد 15 عدد با شهرداري و تامين سر چراغ و كابل هاي مورد نياز و اجراي آن با مديريت برق محمديه خواهد بود. لذا اين شهرداري در نظر دارد نسبت به خريد اقلام فوق بشرح پيوست با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 900 / 1 ريال از محل اعتبارات كالبدي و شهر سازي برنامه ارتقاء كيفيت معماري و سيما و منظر شهري ، طرح ايجاد شبكه روشنايي ، پروژه تامين روشنايي بلوار شهيد بهشتي اقدام نمايد . بديهي است اعتبار لازم در اصلاح يا متمم بودجه پادار خواهد شد. در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای کمیسیون برنامه ،بودجه و عمران شهری قرار گرفت و جهت تصویب نهایی به جلسه رسمی شورا ارجاع گردید.
3-نامه شماره 998 مورخ 24 / 4 / 99 شهردار محترم ، اعتبار پيش بيني شده در بودجه سال 1398 جهت احداث بوستان بانوان 000 / 000 / 000 / 9 ريال و در سال جاري 000 / 000 / 000 / 6 ريال بوده است نظر به اينكه انعقاد قرارداد با پيمانكار با شماره قرارداد 5476 همزمان با شروع فصل سرما بوده تنها يك فقره صورت وضعيت به مبلغ 981 / 815 / 489 ريال ارائه و پرداخت گرديده است و در سال جاري سه فقره صورت وضعيت جمعا به مبلغ 873 / 675 / 715 / 3 ريال به تاييد واحد فني و عمراني رسيده است اينك با عنايت به قيمت پيشنهادي پيمانكار بر اساس مناقصه عمومي برگزار شده اعتباري لازم جهت اتمام قرارداد مبلغ 705/ 153/ 075/ 12 ريال نيازمند مي باشد كه با استناد به مجوز شماره 633 مورخ 26 / 05 / 98 شوراي محترم اسلامي شهر مبلغ اوليه قرارداد با رقم 000 / 000 / 000 / 6 ريال منعقد گرديده است . لذا اين شهرداري در نظر دارد به منظور رعايت صرفه و صلاح شهرداري(با توجه به اينكه ضرايب پيشنهادي پيمانكار بر اساس هزينه هاي سال 1398 ارائه شده است)، نسبت به تكميل قرارداد پروژه مذكور در قالب متمم قرارداد 5476 با همان شرايط و ضرايب پيشنهادي فهرست بهاءبا اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 100 / 6 ريال و همچنين با توجه به ضرورت بهره برداري از پروژه به منظور خريد آلاچيق ، نيمكت، چراغ هاي پاركي، سطل زباله ، وسايل بازي ، كابل برق و لامپ و درختكاري و فضاي سبز با رعايت آئين نامه مالي شهرداريها با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 000 / 3 ريال جمعا 000 / 000 / 100 / 9 ريال ااقدام نمايد. بديهي است اعتبار لازم در اصلاح يا متمم بودجه پادار خواهد شد. در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای کمیسیون برنامه ،بودجه و عمران شهری قرار گرفت و جهت تصویب نهایی به جلسه رسمی شورا ارجاع گردید.
4- نامه شماره 894 / 99 مورخ 17 / 4 / 99 شهردار محترم، به استناد ماده 45 تعرفه عوارض محلي و هزينه خدمات شهرداري شريفيه مصوب جلسه شماره 193 مورخ 14 / 11 / 98 شوراي اسلامي شهر ، مقدار عدد p در تعرفه سال 99 بر پايه آخرين دفترچه ارزش معاملاتي ابلاغي از سوي امور مالياتي شهرستان البرز تعيين شده است .دفترچه مذكور طي نامه شماره 30607 مورخ 21 / 12 / 98 ابلاغ شده است .با توجه افزايش محسوس ارزش معاملاتي شهر شريفيه براي سال 99 ، مقدار عوارض ساختماني با افزايش قابل توجه مواجه شده است . باتوجه به وضعيت معيشت مردم و تنگناهاي اقتصادي عموم مردم و در راستاي كم كردن از فشار مالي به ايشان، اصلاحيه تعرفه عوارض در راستاي كاهش تعرفه سال 99 جهت تصويب و بررسي به حضورتان ارسال مي گردد. لطفا موضوع در جلسه مطرح و نتيجه را امر به ابلاغ فرمائيد. در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای کمیسیون برنامه ،بودجه و عمران شهری قرار گرفت و جهت تصویب نهایی به جلسه رسمی شورا ارجاع گردید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.