بسم الله الرحمن الرحیم

به حول و قوه ی الهی در مورخ 25 خرداد 99 جلسه ای با حضور اعضای محترم کمیسیون برنامه و بودجه و عمران شهری شورا ، جناب آقای دکتر هاشمی شهردار محترم و جناب آقای مهندس محمدحسینی مسئول محترم واحد شهرسازی شهرداری تشکیل شد.جلسه با قرائت قرآن توسط آقای آیت نظری اصل شروع شد.
آقای نظری اصل ریاست محترم کمیسیون شهادت امام جعفر صادق (ع) رئیس مذهب شیعه و شهادت سربازان دلیر اسلام بخارایی،امانی،صفار هرندی و نیک نژاد در سال 1342 را تسلیت گفتند،در ادامه روز جهاد کشاورزی و تشکیل جهاد سازندگی به فرمان حضرت امام خمینی(ره) در سال 58 را گرامی داشتند و به موضوع جلسه پرداختند و از آقای دکتر هاشمی خواستار توضیحات در خصوص فروش زمینها در باغ اربابی و زمینهای تعاونی مسکن شهرداری بیدستان شدند .
آقای دکتر هاشمی عنوان نمودند که با توجه به اتمام سال طرح جامع بازنگری و انجام هیچ گونه عملیات عمرانی و توافقات در این زمینها امکان خارج کردن این زمینها از طرح و ذخیره سازی آن وجود دارد و همچنین با توجه به عضویت اکثر کارکنان و سرمایه گذاری در آنجا و از طرف دیگر شروع پروژه های عمرانی شهرداری و نیاز مالی شهرداری ، فروش این قطعات ضروری می باشد.اعضای کمیسیون نیز بر پیگیری و تسریع این موضوع تاکید کردند.
آقای نظری اصل به بیمه جامع مسئولیت شهروندان اشاره نمودند و با توجه به مشکلات شهروندان در این خصوص بحث و تبادل نظر نمودند.
در ادامه به مشکل تعدادی از شهزونان رسیدگی شد.
مصوبات:
1-نامه شماره 569 مورخ 17 / 03 / 99 شهردار محترم، با توجه به پيش بيني فروش زمين جهت تامين منابع مالي اجراي پروژه هاي عمراني در بودجه پيشنهادي مصوب 1399 از محل منابع حاصل از واگذاري دارايي سرمايه اي، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به فروش 45 قطعه از زمين هاي تفكيكي باغ اربابي و اراضي شهرداري (شمال جاده قزوين – آبيك ) به شرح جدول پيوست از طريق مزايده عمومي و بر اساس قيمت پايه كارشناسي اقدام نمايد . خواهشمند است ضمن بررسي ، مجوز لازم را صادر و ابلاغ فرماييد .در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای کمیسیون برنامه و بودجه و عمران شهری قرار گرفت و جهت تصویب نهایی به جلسه رسمی شورا ارجاع گردید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.