بسم الله الرحمن الرحیم

به حول و قوه ی الهی در مورخ 6 اردیبهشت 1400 جلسه ای با حضور اعضای محترم کمیسیون برنامه و بودجه و عمران شهری شورای اسلامی شهر و جناب آقای مهندس فلاح امینی شهردار محترم شریفیه و جناب آقای حسنی مشاور محترم شورای اسلامی شهر شریفیه تشکیل شد.جلسه با قرائت قرآن توسط آقای حسن بهتویی شروع شد.
آقای آیت نظری اصل ریاست محترم کمیسیون برنامه ، بودجه و عمران ضمن آرزوی قبولی طاعات و عبادات سالروز شکست حمله نظامی آمریکا در طبس در سال 1359 را گرامی داشتند ، ایشان همچنین سالروز میلاد امام حسن مجتبی (ع) روز اکرام و تکریم را تبریک گفتند و روز نهم اردیبهشت روز ملی شوراها را نیز گرامی داشتند.
در ادامه به لوایح شهرداری اشاره نمودند و خواستار توضیحات شهردار محترم شدند . سپس حاضرین در خصوص لوایح به بحث و تبادل نظر پرداختند.
مصوبه:
1-نامه شماره 198 مورخ 31 / 01 / 1400 شهردار محترم ، با توجه به نامه شماره 165/ 1400 مورخ 29/ 01/ 1400 واحد فني و عمراني شهرداري (پيوست مي باشد)مبني بر برآورد هزينه خريد و نصب المان هاي شهري، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به خريد و نصب المان ورودي مزار شهدا و المان هندوانه نماد شهر شريفيه با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 250 / 1 ريال از محل اعتبارات كالبدي و شهرسازي، برنامه زيبا سازي شهري(ارتقاء كيفيت معماري و سيما و منظر شهري) طرح ساماندهي ميادين و معابر شهري، پروژه خريد و نصب المان هاي شهري با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 250 / 1 ريال از طريق استعلام بهاء اقدام نمايد. لطفا ضمن بررسي مجوز مربوطه صادر و نتيجه را امر به ابلاغ فرمائيد.بديهي است اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد شد . لازم به ذكر است تأمين اعتبار لازم جهت اجراي پروژه مذكور ( كاهش اعتبار از ساير پروژه ها بر عهده شوراي محترم اسلامي شهر مي باشد . ) با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای کمیسیون برنامه ،بودجه و عمران قرار گرفت و جهت تصویب نهایی به جلسه رسمی شورا ارجاع گردید.
2-مقرر گردید جلسه ای با بنیاد شهید استان و شهرستان و بخش جهت تعامل در اسرع وقت برگزار شود .
3-نامه شماره 196 مورخ 29 / 01 / 1400 شهردار محترم ، با توجه به نامه شماره 165/ 1400 مورخ 29/ 01/ 1400 واحد فني و عمراني شهرداري (پيوست مي باشد)مبني بر برآورد هزينه رنگ آميزي زيرگذر اصلي، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به رنگ آميزي زير گذر اصلي شهر با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 200/ 2 ريال و رنگ آميزي سه عدد زيرگذر راه آهن با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 250 ريال از محل اعتبارات كالبدي و شهرسازي، برنامه زيبا سازي شهري(ارتقاء كيفيت معماري و سيما و منظر شهري) طرح ساماندهي ميادين و معابر شهري، پروژه رنگ آميزي زيرگذرهاي شهري با اعتباري بالغ بر 000 / 000 / 450 / 2 ريال از طريق استعلام بهاء اقدام نمايد. لطفا ضمن بررسي مجوز مربوطه صادر و نتيجه را امر به ابلاغ فرمائيد.بديهي است اعتبار لازم در اصلاحيه و يا متمم بودجه پادار خواهد شد . لازم به ذكر است تأمين اعتبار لازم جهت اجراي پروژه مذكور ( كاهش اعتبار از ساير پروژه ها بر عهده شوراي محترم اسلامي شهر مي باشد . ) با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای کمیسیون برنامه ،بودجه و عمران قرار گرفت و جهت تصویب نهایی به جلسه رسمی شورا ارجاع گردید.
4-نامه شماره 190 مورخ 31 / 01 / 1400 شهردار محترم ، در خصوص درخواست آقاي مهدي حاجي آبادي دبير سمن ايده پردازان خلاق مينودري بابت استفاده از سالن آمفي تئاتر اين شهرداري به مدت 3 روز در هفته به استحضار مي رساند كه بابت هر ساعت استفاده سالن هزينه آن مبلغ 000 / 000 / 3 ريال مي باشد. لذا با توجه به درخواست ايشان بابت استفاده رايگان از سالن آمفي تئاتر خواهشمند است موضوع در جلسه شورا مطرح و نتيجه را نيز به اين شهرداري اعلام فرمائيد. با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای کمیسیون برنامه ،بودجه و عمران قرار گرفت و جهت تصویب نهایی به جلسه رسمی شورا ارجاع گردید.
5-نامه شماره 209 مورخ 02 / 02 / 1400 شهردار محترم ، به استحضار مي رساند، آقاي اميرعلي سليماني مالك زميني به مساحت 40 / 138مترمربع مي باشد كه مقدار30 / 96 مترمربع آن در طرح بازگشايي معبر باقر خان به آدرس خيابان آذران 9 ملك جنوبي (كروكي پيوست ) قرار گرفته است . با توجه به اينكه بازگشايي خيابان باقرخان جزو اولويتهاي طرح بازگشايي اين شهرداري مي باشد، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به تملك ملك مورد نظر اقدام نموده و از قدرالسهم شهرداري در اراضي سازمان اموال و املاك كوثر ( اراضي معروف به باغ اربابي ) برابر قيمت كارشناسي به نامبرده زمين معوض بدهد . خواهشمند است ، موضوع در جلسات آن شوراي محترم مطرح و نتيجه را جهت اقدامات بعدي امر به ابلاغ فرماييد .ضمنا ما بقي زمين مورد نظر در حريم كانال آب كشاورزي بوده كه مسئوليت آن با آب منطقه اي يا منابع آب استان مي باشد . با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای کمیسیون برنامه ،بودجه و عمران قرار گرفت و جهت تصویب نهایی به جلسه رسمی شورا ارجاع گردید.
6-نامه شماره 169 مورخ 29 / 01 / 1400 شهردار محترم ، با توجه درخواست شماره 351 / 1400 / و مورخ 28 / 01 / 1400 آقاي محمد امين دوست جهت انتقال( بصورت مامور) از شهرداري آبگرم به شهرداري شريفيه و استقرار در واحد فني و عمراني، اين شهرداري در نظر دارد نسبت به انتقال نامبرده از شهرداري آبگرم به شهرداري شريفيه بصورت مامور اقدام نمايد خواهشمند است نسبت به افزايش اعتبارات خدمات مديريت ، جبران خدمات كاركنان رديف هاي مرتبط با اعتباري بالغ بر 000 /000 /300 /1 بررسي و نتيجه را جهت اجرا امر به ابلاغ فرمائيد. ضمنا اعتبار لازم در متمم و يا اصلاحيه بودجه پادار خواهد گرديد. با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای کمیسیون برنامه ،بودجه و عمران قرار گرفت و جهت تصویب نهایی به جلسه رسمی شورا ارجاع گردید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.