بسم الله الرحمن الرحیم

به حول و قوه الهی در مورخ 13 اسفند 99 جلسه ای با حضور اعضای محترم کمیسیون بهداشت و درمان شوراي اسلامی شهر شریفیه در دفتر شورا تشکیل شد. جلسه با قرائت قرآن توسط آقای بهتویی آغاز گردید.
آقای حیدر محمد حسن لی رئیس محترم کمیسیون بهداشت و درمان با اشاره به جلسه هفته قبل کمیسیون خواستار دعوت از روحانیون و هیات امنای مساجد و تبلیغات توسط اقشار مختلف ، فرهنگیان ، مذهبیون ، ورحانیون و هیات امنای مساجد در خصوص رعایت هرچه بهتر و بیشتر دستورالعملهای بهداشتی شدند که تبلیغات محیطی توسط خودروی شهرداری و گندزدایی معابر در حال انجام است.
ایشان همچنین خواشتار حضور نماینده بهداشت و پزشکان مراکز بهداشت در مساجد شهر در خصوص افزایش آگاهی و رعایت بهتر موارد پیشگیری و مقابله با بیماری کرونا شدند . ایشان در ادامه استفاده از ظرفیت شبکه های مجازی در جهت اطلاع رسانی را حائز اهمیت و بسیار موثر دانستند.

مصوبه :
1-مقرر گردید صحبتهای مسئولین بهداشت شهرستان و شهر بصورت فایل در شبکه های مجازی شهر پخش و نمایندگان بهداشت بصورت حضوری در مساجد شهر حضور فعال پیدا کرده و مسائل و دستورالعملهای بهداشتی در خصوص بیماری کرونا را اطلاع رسانی نماینددر جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای کمیسیون برنامه ،بودجه و عمران شهری قرار گرفت و جهت تصویب نهایی به جلسه رسمی شورا ارجاع گردید.

2-مقرر گردید جلسه هفته آینده روز یکشنبه 17 / 12 / 99 با حضور هیات امنای و روحانیون و نماینده بهداشت در دفتر شورا برگزار گردد.در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای کمیسیون برنامه ،بودجه و عمران شهری قرار گرفت و جهت تصویب نهایی به جلسه رسمی شورا ارجاع گردید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.