بسم الله الرحمن الرحیم

به حول و قوه ی الهی جلسه ای با حضور اعضای کمیسیون بهداشت و درمان در دفتر شورا تشکیل و با قرائت قرآن شروع شد. سپس آقای حیدر محمد حسن لی رئیس کمیسیون بهداشت ضمن عرض خسته نباشد به موضوع جلسه کمیسیون اورژانس جاده ای که موافقت آن قبلاً کسب شده است و در خصوص زمین که قبلاً واگذار شده است.و در خصوص مشکل تصفیه خانه شهر و مشکلات اگوی شهری و عدم تکمیل تصفیه خانه جلسه ای مشترکی با مدیرعامل آبفا استان منعقد گردد.
مصوبات:
1-مقرر گردید اعضای کمیسیون بهداشت دیداری با رئیس فوریتهای پزشکی استان قزوین داشته باشند و پیگیری های لازم را انجام دهند و آقای حیدر محمد حسن لی بعنوان رئیس کمیسیون مقرر گردید وقت ملاقات را تعیین نماید
2-در خصوص درمانگاه شبانه روزی با توجه پیگیری های نماینده محترم مجلس جناب آقای دکتر محمدی و دستور وزیر محترم بهداشت مقرر گردید آقای حیدر محمد حسن لی از دفتر داود محمدی دستور محترم وزیر بهداشت و درمان را اخذ و سپس تصمیم نهایی اتخاذ گردد.

*مصوبات کمیسیون های شورای اسلامی شهر پس از طرح و تصویب در جلسه رسمی شورا دارای اعتبار می باشد*

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.