بسم الله الرحمن الرحیم

به حول و قوه الهی در مورخ 15 شهریور 99 با حضور اعضای محترم کمیسیون حقوقی، فرهنگی و اجتماعی تشکیل شد . جلسه با قرائت قرآن توسط آقای حسن بهتوئی آغاز گردید.
در ابتدا آقای احمد قدوسیان بازگشایی مدارس در سراسر کشور را به دانش آموزان ، معلمان ، مدیران و نیز اولیای دانش آموزان تبریک گفتند و آرزی سلامتی و موفقیت برای آنان نمودند.
بر طبق دستورالعمل شرح وظایف ، ترکیب ، تعداد و چگونگی اداره کمیسیونهای شورای اسلامی شهر مقرر می دارد به منظور بررسی دقیق و کارشناسی مسائل پیشنهادات طرحها و برنامه های ارجاعی به شوراها موضوع این آئین نامه در راستای کار آمدی و انجام صحیح وظایف قانون شوراها و بر طبق ماده 2 همان دستورالعمل مقرر می دارد عضویت هرکدام از اعضای محترم شوراها با در نظر گرفتن شاخص ها و معیارها یعنی داشتن تخصص ، تجربه و علاقه مندی و تمایل اعضای محترم و همچنین بر طبق تبصره2 ماده2 همان دستورالعمل مقرر می دارد که اعضای کمیسیون به پیشنهاد رئیس شورا به تصویب شورا و حکم رئیس شورا به مدت یکسال منصوب می شوند که این امر در سال چهارم دوره پنجم کمیسیون حقوقی ، فرهنگی و اجتماعی از طرف رئیس شورا پیشنهاد شد که آقایان احمد قدوسیان ، حسن بهتوئی و آیت نظری اصل اعضای کمیسیون حقوقی ، فرهنگی و اجتماعی شدند و از بین اعضای کمیسیون آقای احمد قدوسیان رئیس کمیسیون ، آقای حسن بهتوئی نائب رئیس کمیسیون و آقای آیت نظری اصل بعنوان منشی کمیسیون حقوقی ، فرهنگی و اجتماعی انتخاب شدند و همچنین از اعضای محترم کمیسیون فرهنگی ، حقوقی و اجتماعی طی 3 سال گذشته تقدیر و تشکر نمودند . آقای قدوسیان عنوان نمودند پایه جمهوری اسلامی ایران بر اساس فرهنگ اسلام بنا شده است و اعضای محترم این کمیسیون هم بایستی در این یکسال باقی مانده کارهای فرهنگی مطلوب و شایسته ای را با در نظر گرفتن جایگاه و اقتدار شورا مورد بررسی و کارشناسی قرار دهند.
در راستای بند2 ماده80 وظایف شورای اسلامی شهر مقرر می دارد بررسی و شناخت کمبودها و نیازها و نارسایی های اجتماعی و فرهنگی و تهیه طرح ها و پیشنهادات اصلاحی و راه حل های کاربردی در زمینه های اجتماعی و فرهنگی و حقوقی جهت برنامه ریزی و ارائه آن به مقامات مسئول ذی ربط و همچنین بر طبق بند4 ماده80 وظایف شوراهای اسلامی شهر مقرر می دارد همکاری با مسئولین اجرایی و نهادها و سازمانهای مملکتی در زمینه های مختلف اجتماعی و فرهنگی بنا به درخواست آنان و همچنین بر طبق بند7 ماده80 وظایف شورای اسلامی شهر مقرر می دارد اقدام در خصوص تشکیل انجمن ها و نهادهای اجتماعی انجام می گیرد که اعضای محترم کمیسیون با اجرای تشکیل کمیته ها بانوان و خانواده ، شورایاری و جوانان مشکلات تاب آوری اجتماعی در کوی های آسیب دیده شهر و بررسی لازم و مقتضی و کارشناسی دقیق در خصوص مشارکت مردم در خصوص سرنوشت اجتماعی و فرهنگی خود در شهر و ایجاد بستر مناسب برای همفکری و هم اندیشی با نخبگان فرهنگی و اجتماعی شهر انجام گیرد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.