بسم الله الرحمن الرحیم

به حول و قوه الهی در مورخ 29 دی 98 جلسه ای با حضور اعضای محترم کمیسیون حقوقی،فرهنگی و اجتماعی شورا،جناب آقای دکتر هاشمی شهردار محترم و جناب آقای مرادی مسئول محترم واحد حمل و نقل شهرداری شریفیه تشکیل شد.جلسه با قرائت قرآن آغاز گردید.
آقای علی اکبر کرمی رئیس محترم کمیسیون حقوقی،فرهنگی و اجتماعی شورا به صورتجلسه هفته گذشته کمیسیون و تغییر نام برخی معابر توضیحاتی ارائه نمودند .آقای مرادی به گزارش اجمالی و بازدید میدانی و اصلاحی برخی معابر توضیحاتی ارائه نمودند آقای هاشمی نیز به مشکل عدم ضمانتنامه و بیمه شرکت های شبرنگ سازی و نصب تابلوهای راهنمای شهری که بخاطر تحریم و مشکلات عدیده بوجود آورده توضیحاتی ارائه و از برگزاری مناقصه عمومی جهت اینکار خبر دادند . در خصوص تغییر نام برخی معابر از جمله خیابان ورزش به خیابان شهید سلیمانی و خیابان انتفاضه به خیابان شهید باکری و خیابان صنعتگران به خیابان شهید تندگویان بحث و تبادل نظر نمودند و در خصوص مکانهای جدید شهری از جمله 7 هکتاری و 43 هکتاری و 5 هکتاری و 32 هکتاری بعد از آماده سازی و جدول کشی نسبت به نامگذاری معابر اقدام خواهد شد آقای کرمی به لوایح برنامه های فرهنگی سال 99 از سوی شهرداری خواستار جلسه مشترک و هم اندیشی شدند.
مصوبه:
1- نامه شماره 5656 مورخ 22 / 7 / 98 شهردار محترم، به استناد بند 24 ماده 80 قانون تشكيلات ،وظايف و انتخابات شوراي اسلامي كشور، تصويب نامگذاري معابر ،ميادين ، خيابانها ،كوي و كوچه ها در حوزه شهري و همچنين تغيير نام آنها بر عهده شوراي شهر مي باشد .با توجه به اينكه برخي از معابر فاقد نام و برخي ديگر نيازمند تغيير مي باشند به پيوست اسامي پيشنهادي براي معابر بي نام و معابر مورد نياز به اصلاح در 12 برگ جهت بررسي و تصويب به حضور ارسال مي گردد .در جلسه مطرح و با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای کمیسیون حقوقی،فرهنگی و اجتماعی شورا قرار گرفت و جهت تصویب نهایی به جلسه رسمی شورا ارجاع گردید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.