بسم الله الرحمن الرحیم

به حول و قوه الهی در مورخ 4 دی 98 جلسه ای با حضور اعضای محترم کمیسیون حقوقی،فرهنگی و اجتماعی شورا و جناب آقای مرادی مسئول محترم واحد حمل و نقل شهرداری تشکیل شد.جلسه با قرائت قرآن آغاز گردید.
آقای علی اکبر کرمی رئیس محترم کمیسیون حقوقی،فرهنگی و اجتماعی شورا با گرامیداشت شهدای عملیات کربلای 4 شهدای غواص مخصوصاً شهیدان شهر شریفیه سید علی حسینی،حاج علی صابری نژاد،سید احمد موسوی،شعبانعلی تقی پور،حاج علی خمسه،احمد بهتویی،رضا خمسه،علی اصغر نژاد و داود بهتویی خاطراتی از این عملیات بیان نمودند.در ادامه به موضوع جلسه پرداختنداعضای محترم کمیسیون و آقای مرادی بر روی نقشه در مورد اصلاحات و نامگذاری معابر فاقد نام بحث و تبادل نظر نمودند.
مصوبات:
1-مقرر گردید خیابان شورا بنام شهید سردار رجبعلی بهتویی تغییر نام یابد با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای کمیسیون حقوقی،فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر قرار گرفت و جهت تصویب نهایی به جلسه رسمی شورا ارجاع می گردد.
2-مقرر گردید طرح نصب تصاویر شهدا و شخصیت های بزرگ انقلاب با مشخصات و وصیتنامه در کوچه های بی نام آنها با حضور افراد فرهنگی شهر و شهردار محترم جلسه ای برگزار شود تا بحث و تبادل نظر گردد با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای کمیسیون حقوقی،فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر قرار گرفت و جهت تصویب نهایی به جلسه رسمی شورا ارجاع می گردد.
3-مقرر گردید اسم خیابان انتفاضه و خیابان صنعتگران بنام شهدای پیشنهادی از جمله شهید حسن پور و شهید لشگری و شهدای صنعت کشوری و استانی با نظر شورا تغییر نام یابد با اتفاق آراء مورد تصویب اعضای کمیسیون حقوقی،فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر قرار گرفت و جهت تصویب نهایی به جلسه رسمی شورا ارجاع می گردد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.