بسم الله الرحمن الرحیم

در اجرای بند ج ماده واحده قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب 1364 مجلس شورای اسلامی و بند ششم ماده سوم قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب 1367 مجلس شورای اسلامی مبنی بر ثبت آثار ارزشمند منقول و غیر منقول فرهنگی – تاریخی کشور گرمابه شریفیه در فهرست آثار ملی ایران به ثبت رسید.

Scan10001

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.