آرشیو : بایگانی نویسنده

جلسه هیات رئیسه شورای اسلامی شهرشریفیه

جلسه هیات رئیسه شورای اسلامی شهرشریفیه

10 نوامبر 2021

دستور جلسه:  بررسی فوریت اراضی تعاونی مسکن امید شکوه جلال قزوین به حول و قوه ی الهی جلسه هیات رئیسه شورای اسلامی شهر شریفیه. با ...

جلسه شماره 26– 09/ آبان ماه/ 1400 – مصوبه شماره 70-71-72-73

جلسه شماره 26– 09/ آبان ماه/ 1400 – مصوبه شماره 70-71-72-73

06 نوامبر 2021

70 – به استناد نامه شماره 2209 /1400 مورخ 08 / 08/ 1400 شهردار محترم؛ با توجه به صورتجلسه ستاد ساماندهي شئون فرهنگي شهرستان البرز ...

جلسه شماره 25 – 05/ آبان ماه/ 1400 – مصوبه شماره 63-64-65-66-67-68-69

جلسه شماره 25 – 05/ آبان ماه/ 1400 – مصوبه شماره 63-64-65-66-67-68-69

06 نوامبر 2021

63 – به استناد نامه شماره 2132 /1400 مورخ 04 / 08/ 1400 شهردار محترم؛ درخواست فرمانده محترم حوزه مقاومت بسيج شهيد مطهري منضم به ...

کمیسیون کشاورزی – 29 مهرماه 1400

کمیسیون کشاورزی – 29 مهرماه 1400

30 اکتبر 2021

موضوع کمیسیون: بررسی پیگیری زمینهای کشاورزی جنب رودخانه غربی مشروح جلسه:  به حول قوه الهی جلسه ای با حضور اعضاء کمیسیون کشاورزی ، شورای کشاورزی ...

جلسه هیات رئیسه شورای اسلامی شهرشریفیه

جلسه هیات رئیسه شورای اسلامی شهرشریفیه

30 اکتبر 2021

دستور جلسه:  بررسی نامه های رسیده  –  قرائت نامه درخصوص یادواره شهداء  –  تنظیم جدول زمانی جلسات به حول و قوه ی الهی جلسه هیات ...

جلسه هیات رئیسه شورای اسلامی شهرشریفیه

جلسه هیات رئیسه شورای اسلامی شهرشریفیه

30 اکتبر 2021

به حول و قوه ی الهی جلسه هیات رئیسه شورای اسلامی شهر شریفیه. با قرائت قرآن کریم: توسط حاج آقا حسن لی آغاز گردید. آقای ...

جلسه شماره 24– 27/ مهرماه/ 1400 – مصوبه شماره 61-62

جلسه شماره 24– 27/ مهرماه/ 1400 – مصوبه شماره 61-62

30 اکتبر 2021

61 – به استناد نامه شماره 2088 /1400 مورخ 27 / 0 7/ 1400 شهردار محترم؛ و با توجه به صورتجلسه كميته اجرائي مركز يادگيري ...

جلسه شماره 23– 25/ مهرماه/ 1400 – مصوبه شماره 59-60

جلسه شماره 23– 25/ مهرماه/ 1400 – مصوبه شماره 59-60

30 اکتبر 2021

59 – مقرر گردید تا مورخ 1400/08/01کلیه مطالبات پیمانکار خدمات شهری و تسویه حساب کارگران برابر قانون توسط شهردار محترم و پیمانکار با کارگران تا ...

جلسه شماره 22– 21/ مهرماه/ 1400 – مصوبه شماره 51-52-53-54-55-56-57-58

جلسه شماره 22– 21/ مهرماه/ 1400 – مصوبه شماره 51-52-53-54-55-56-57-58

30 اکتبر 2021

51 – مقرر گردید جهت تامین روشنایی سطح شهر و همکاری با اداره برق، شهردار محترم نهایت مساعدت را با اداره برق محمدیه صورت پذیرد. ...

کمیسیون حمل و نقل شهری – 21 مهرماه 1400

کمیسیون حمل و نقل شهری – 21 مهرماه 1400

19 اکتبر 2021

موضوع کمیسیون: نصب GPS تاکسی ها مشروح جلسه: به حول قوه الهی با حضور اعضای کمیسیون حمل و نقل و شهردار محترم تشکیل و با ...

جلسه هیات رئیسه شورای اسلامی شهرشریفیه

جلسه هیات رئیسه شورای اسلامی شهرشریفیه

18 اکتبر 2021

به حول و قوه ی الهی جلسه هیات رئیسه شورای اسلامی شهر شریفیه. با قرائت قرآن کریم: توسط حاج آقا حیدرمحمد حسن لی آغاز گردید. ...

جلسه شماره 21– 18/ مهرماه/ 1400 – مصوبه شماره 49-50

جلسه شماره 21– 18/ مهرماه/ 1400 – مصوبه شماره 49-50

16 اکتبر 2021

49 – مقرر گردید به استناد نامه شماره 1725 / 1400 / ص مورخ 20 / 06 / 1400 شهردار محترم،  با توجه به ارائه ...

جلسه شماره 20– 14/ مهرماه/ 1400 – مصوبه شماره 47-48

جلسه شماره 20– 14/ مهرماه/ 1400 – مصوبه شماره 47-48

16 اکتبر 2021

47 – مقرر گردید با توجه به مشکلات مردمی در خصوص نبود برخی نیروهای شهرداری در واحد هنگام مرخصی هریک از مسئولین واحدها نیروی جایگزین ...

کمیسیون حقوقی،فرهنگی و اجتماعی – 06 شهریورماه 1400

کمیسیون حقوقی،فرهنگی و اجتماعی – 06 شهریورماه 1400

14 اکتبر 2021

موضوع کمیسیون:  تنفیذ اختیارات معاونت شهردار مشروح جلسه:  به حول و قوه الهی جلسه ای با حضور اعضای کمیسیون حقوقی، فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی ...

جلسه شماره 19– 11/ مهرماه/ 1400 – به استحضار می رساند، جلسه مذکور مصوبه نداشت.

جلسه شماره 19– 11/ مهرماه/ 1400 – به استحضار می رساند، جلسه مذکور مصوبه نداشت.

10 اکتبر 2021

قالب وردپرس