بسم الله الرحمن الرحیم
در راستای نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرح های مصوب در امور شهرداری و نظارت بر اجرای طرح های مربوط به ایجاد و توسعه معابر،خیابان ها،میادین در مورخ 30 مرداد ۹۸ اعضای محترم شورای اسلامی شهر به همراه شهردار محترم و پرسنل شهرداری از پروژه های عمرانی و خدمات شهری شهر بازدید بعمل آوردند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.