بسم الله الرحمن الرحیم

در مورخ 19 فروردین 99 با حضور جناب آقای مهندس فرخ زاد معاون محترم هماهنگی امور عمرانی،جناب آقای صالحی مدیر کل محترم دفتر امور شهری و شوراهای استانداری،جناب آقای مهدیخانی مدیر کل محترم مدیریت بحران استانداری،جناب آقای دکتر حسین هاشمی شهردار محترم،جناب آقای حسن بهتویی نائب رئیس شورا،جناب آقای آیت نظری اصل سخنگو شورا و تعدادی از پرسنل شهرداری از پروژ های عمرانی سطح شهر از جمله ساختمان آتش نشانی شهر،ساختمان اداری شهرداری،آرامستان و مزار شهدا و رودخانه و بلوار شرقی بازدید بعمل آمد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.