بسم الله الرحمن الرحیم
بر طبق بند۱۰ ماده۸۰ قانون تشکیلات،وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ با اعمال آخرین تغییرات و اصلاحات مقرر می دارد تایید صورت جامع درآمد و هزینه شهرداری که هر شش ماه یکبار توسط شهرداری تهیه می شود و انتشار آن برای اطلاع عموم و ارسال نسخه ای از آن به وزارت کشور صورت پذیرد بر عهده شورای اسلامی شهر می باشد،بدینوسیله صورت جامع درآمد و هزینه شش ماهه دوم سال ۱۳۹۷ شهرداری شریفیه در صحن شورا با حضور اعضای محترم شورای اسلامی،جناب آقای دکتر هاشمی شهردار محترم و جناب آقای رشوند مسئول محترم امور مالی شهرداری نامه شماره 5590 مورخ 13 / 7 / 98 شهردار محترم در خصوص گزارش عملكرد شش ماهه اول سال ۱۳۹۸ شهرداري با اعتباري بالغ بر ۲۶۳ / ۷۳۶ / ۸۳۰ / ۳۰ ريال در سه بخش وظيفه خدمات اداري به مبلغ ۳۶۱ / ۱۲۹ / ۳۱۸ / ۳ ريال ، وظيفه خدمات شهري به مبلغ ۸۷۳ / ۴۵۱ / ۰۴۱ / ۱۵ ريال و بخش وظيفه عمران شهري به مبلغ ۸۲۴ / ۰۳۹ / ۱۲۸ / ۸ ريال با رعايت موضوع ماده ۶۷ قوانين و مقررات شهرداري  پس از یکماه بحث و گفتگو و نیز بررسی دقیق و کارشناسی در کمیسیون برنامه،بودجه و عمران شهری و جلسه هیات رئیسه شورا در جلسه شماره 179 مورخ 26 آبان 98 در مصوبه 542 شورای اسلامی شهر شریفیه با اکثریت آراء مورد تصویب اعضای شورای اسلامی شهر قرار گرفت.

تراز آزمایشی تفصیلی شهرداری شریفیه شش ماهه اول سال 98 اینجا کلیک کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.