بسم الله الرحمن الرحیم
تعرفه عوارض محلی و هزینه خدمات و جرائم شهرداری شهر شریفیه سال 1400 بنا به پیشنهاد نامه شماره 2723 مورخ 08 / 10 / 99 شهرداری و به شماره 410 دبیرخانه شورای اسلامی شهر شریفیه،پس از بررسی دقیق و کارشناسی در جلسات متعدد کمیسیون برنامه ، بودجه و عمران و نیز جلسات رسمی شورای اسلامی شهر در جلسه شماره 238 مورخ 22 / 10 / 1399 با 45 ماده در بخش عوارض و 9 ماده در بخش بها(هزینه) خدمات با اتفاق آراء به تصویب اعضای شورای اسلامی شهر شریفیه رسید.
برای دانلود تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1400 شهرداری شریفیه: اینجا را کلیک نمائید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.