بسم الله الرحمن الرحیم
تعرفه عوارض محلی و هزینه خدمات و جرائم شهرداری شهر شریفیه سال 1399 بنا به پیشنهاد نامه شماره 6230 مورخ 10 / 10 / 1398 شهرداری و به شماره 1210 دبیرخانه شورای اسلامی شهر شریفیه،پس از بررسی دقیق و کارشناسی در جلسات متعدد رسمی شورای اسلامی شهر در جلسه شماره 193 مورخ 17 / 10 / 1398 با 45 ماده در بخش عوارض و 9 ماده در بخش بها(هزینه) خدمات با اتفاق آراء به تصویب اعضای شورای اسلامی شهر شریفیه رسید.

برای دانلود تعرفه عوارض و بهای خدمات سال 1399 شهرداری شریفیه: اینجا را کلیک نمائید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.