پیرو مصوبه شماره 57107 / ت 059847 هیات محترم وزیران در جلسه مورخ 1402/03/31 و با پیشنهاد شماره 18855 وزارت محترم کشور، به استناد ماده ( 13 ) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری – مصوبه 1362 بدینوسیله تغییر نام شریفیه به شهر شریف آباد تصویب گردید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.