جلسه ای با حضور نماینده محترم سرکار خانم دکتر محمد بیگی، اعضاء محترم شورای اسلامی شهر و شهردار محترم در سالن جلسات شهرداری شریفیه تشکیل شد و در خصوص موضوعاتی از جمله؛ 1- سالن ورزش های باستانی شهر 2- رودخانه های شرقی و غربی شهر مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.